minilening.nl

Started by sacredfour, May 19, 2013, 05:56 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Debet Services B.V  ook wel Minilening .nl zegt bemiddelaar te zijn tussen de klant en de financi
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Weegschaaltje

#1
Als ik op de site snuffel en je leent bv 100,- dan krijg je 78,50 gestort. Je betaalt 19,- euro + 2,50 Dat gaat al van de 100,- euro af. je leent dus eigenlijk 78,50 en betaalt 100,-

Dus volgens mij gewoon verkapte woekerrente.

Totaal kredietbedrag       EUR 100,00

-    Overlijdensrisicoverzekering   EUR 2,50   
-    Advieskosten (Customer Agreed)   EUR 19,00   

U ontvangt netto op uw rekening       EUR 78,50
Totaal door u terug te betalen       EUR 100,45
Debetrente op jaarbasis       7,9%
Looptijd aflopend krediet       21 dagen

Knibbel

#2
Ik ben dus ook zo stom geweest en heb al een paar keer een minilening afgesloten. Je doet de aanvraag en krijg dan van Minilening een mail dat je aanvraag doorgestuurd wordt ter beoordeling naar een acceptant. Vraag me niet wie of hoe of wat! Binnen tien minuten krijg je weer een mail van Minilening dat je aanvraag goedgekeurd is en dat ze tot uitbetaling overgaan. En volgens mij zijn dat de kosten die zij rekenen onder de noemer: advieskosten. Heb het idee dat zij ook zgn. verzekeringen verkopen.

Bevestigingsmail van minilening ziet er als volgt uit:
QuoteUw minilening aanvraag is finaal goedgekeurd. Het toegekende geldbedrag a EUR 400,00 wordt wordt binnen kort tijdsbestek overgemaakt naar uw opgegeven bankrekeningnummer onder inhouding van EUR 76,00 advieskosten en EUR 2,50 premie verzekering. U ontvangt derhalve op uw rekening een bedrag van : EUR 317,50

De dag na onze overboeking gaat de looptijd van 21 dagen in.

TIP! Agendeer nu alvast de terugbetaling van de minilening via uw internetbankieren. Zo voorkomt u hoge kosten voor te late betaling.

Voor u zijn de volgende terugbetalingsgegevens van belang:

Begunstigde: Debet Service B.V.
Woonplaats: Uden
Bedrag : 401,82

Meteen daar achteraan krijg je dan de factuur per mail toegestuurd (is ook eens gebeurd dat de factuur eerder doorgemaild was dan de bevestigingsmail). Factuur per mail ziet er als volgt uit:
QuoteHierbij bevestigen wij de uitbetaling van uw Minilening. De betaling is uitgevoerd naar het door u opgegeven rekeningnummer via de Rabobank en moet op ieder moment zichtbaar zijn. Afzender is Debet Service BV met betalingskenmerk 00000000000. In sommige gevallen blijken uitbetalingen iets later zichtbaar te zijn op uw rekening. Dit ligt niet aan Minilening.nl maar de ontvangende bank die de uitbetaling met een kleine vertraging op uw rekening bijschrijft.

Specificatie van de uitbetaling is als volgt:

                                                                               Begunstigde
               
Aan u werd toegekend*   :   EUR 400,00           
Advieskosten                 :               - EUR 76,00           Debet Services BV
Premie verzekering         :               - EUR 2,50            Debet Services BV
Kosten spoedbetaling      :               - EUR 4,00            Rabobank
Aan u voldaan per bank   :               - EUR 317,50      

Te betalen rente             :    EUR 1,82           

Totaal door u te voldoen :   EUR 401,82           

Uitbetaald : EUR 317,50 op rekening .............. tnv ................. Terug te betalen inclusief rente : EUR 401,82.

Misschien kun je Sacredfour, om anderen te helpen, iets met deze informatie.
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

sacredfour

Ja bedankt knibbel en weegschaaltje. Ik ga een mooie brief samenstellen voor gedupeerden van minilening.nl
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#4
De voorlopige brief voor Minilening.nl
Zie je nog verbeteringen die ik zou kunnen maken, laat het mij weten.

Quote(aan) <>

Betreft <rekeningnummer…….>

Geachte heer, mevrouw,

Er is bij mij twijfel ontstaan over de handelswijze van Minilening.nl. Als Minilening.nl geen duidelijkheid geeft met welke bank deze “bemiddeling” geschied moeten de kosten voor de bemiddeling worden aangemerkt als "algemene kosten", en gezien de hoogte van deze kosten is dit woekerrente.

Voordat ik deze lening afsloot bij uw organisatie was ik niet op de hoogte dat de werkwijze van uw organisatie door de AFM als mogelijk onwettig wordt gezien. Als ik dit geweten had dan had ik nooit deze lening afgesloten. Ik ben het een en ander te weten gekomen over uw organisatie door berichten die ik op verschillende fora heb gelezen. Mijn conclusie is dan ook dat  minikredieten in strijd zijn met de wet en dat mijn en andere minikrediet overeenkomsten die Minilening.nl  heeft verstrekt, Ab Infinito,“nietig” moeten worden verklaart.
Zie jurisprudentie: ljn=BV8106, ljn=BW7949
In het geval dat u publiekelijk bereid bent om deze verklaring zelf te doen, ben ik bereid om een regeling buiten rechte te treffen om de overeenkomst terug te draaien en uw lening te retourneren, uiteraard zonder de kosten.

Maar in het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben,  zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1)   De identiteit van de geldverstrekker verantwoordelijk voor mijn lening.
2)   De overeenkomst die Minilening.nl heeft gemaakt door bemiddeling met deze geldverstrekker.

Het mag duidelijk zijn dat er geen sprake is van wanbetaling..
Ik schort mijn betalingen op, totdat er duidelijkheid is over de bovengestelde vragen.
In het geval dat u geen duidelijkheid geeft, geef ik u de kans de zaak in der minne op te lossen.
Het dient echter mijn voorkeur de zaak in rechte uit te vechten, zodat er een eind komt aan de wanpraktijken van de flitskrediet verstrekkers.
Ik het geval dat ook u hieraan de voorkeur geeft, zie ik de gang naar de rechter met vertrouwen tegemoet.

De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort (BW. Artikel 6:59)

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
Ik ga er dan vanuit dat u akkoord gaat de zaak te laten rusten.

In het geval dat u deze zaak wil doorzetten verwacht ik dat u mij binnen twee weken hiervan bericht.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging, intimidatie en afpersing, met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

teken ik,
…………….

Adres <>
Datum <>
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Knibbel

Weet niet of het belangrijk is of niet, maar Minilening (Debet Services) heeft blijkbaar een AFM-vergunning. Zie link van de afm-pagina:

http://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers/financieel-dienstverlener.aspx?index=0&id=183CCF7F-E4FA-DF11-BB5A-005056BE6692&all=1&q=minilening

Als je naar beneden scrollt zie je alle gegevens van Debet Services BV.
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron

sacredfour

knibbel, nee dat doet er verder niet toe. Ik heb zelfs het gevoel dat ze zich achter deze vergunning verschuilen. Het feit blijft: leningen moeten aan bepaalde maatstaven voldoen. een daarvan is een maximale rente die in rekening gebracht mag worden.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

jamy2010

Bedankt voor het maken van de brief, ook deze stuur ik op.