WSNP en vakantiegeld

Started by erikzijl, Apr 26, 2013, 03:29 PM

Previous topic - Next topic

erikzijl

Hallo,

Ik ben op 16 april jl. toegelaten tot de WSNP.

Op 1 april jl. ben ik helaas ontslagen. Daarom heb in de maand maart al mijn vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage ontvangen.

Heb inmiddels van de bewindvoerder vernomen dat ik een gedeelte van het vakantiegeld mag behouden. Het overige moet in de boedel worden gestort. Moet de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage in zijn geheel worden gestort in de boedel?

Libra

Beste Erik,

Tenzij je dit geld al uitgegeven hebt voordat je toegelaten werd, kun je er gevoeglijk van uitgaan dat dit geld inderdaad in de boedel gestort moet worden.

Als je dit geld nu nog hebt, wordt het aangemerkt als "spaargeld" en ja helaas, dat verdwijnt in de boedel.

Maar de enige die je hier echt uitsluitstel over kan geven is je bewindvoerder zelf.
Want ondanks dat ze allemaal volgens de regels werken, passen ze deze toch allemaal op hun eigen manier toe.
Zo is de ene bewindvoerder "soepeler" dan een andere.

Ik zou het zeker even met hem bespreken om voor jezelf problemen te voorkomen.

Succes!