best een leuk 'project', alleen jammer dat het over mezelf gaat...!

Started by Belle van Zuylen, Apr 18, 2013, 09:23 AM

Previous topic - Next topic

Belle van Zuylen

Nou gelukkig dan maar  ;D

En nog even voor de duidelijkheid; mijn gesprek was fijn, alles wat ze me beloofden ook, maar ik heb voorlopig alleen getekend voor budgetcoaching.
Er is bij de rabobank een rekening aan gevraagd en zodra die er is gaan onze inkomsten daar naartoe.
Volgens mij is het dan de bedoeling dat we stabiliseren (?)

Maar...dat zegt volgens mij nog allemaal niks over de schuldsanering  (?)
Wij hebben een torenhoge lening, staan op alle rekeningen rood en hebben ook nog de nodige warenhuizen...Daarnaast achterstanden die ik nu probeer weg te werken. 
(Al die eerste dingen waren ' geen probleem', want gewoon keurig maandelijks betalen en je hoort niemand..!)
Nu we met die achterstanden vastlopen moeten al die andere zaken natuurlijk ook mee...

Alleen heb ik dus nog geen vervolgafspraak bij schuldsanering en heb ik dus ook nog geen idee of we daar ook echt voor in aanmerking komen.....
Het zou dus volgens mij nog zomaar kunnen dat ons minnelijk traject niet van de grond gaat komen...(??)

T isvoor mij nog allemaal abracadabra, maar het feit dat we er nu 'open' over praten en daadwerkelijk iets doen geeft al lucht!  :)
Ik begin er zelfs (bijna) lol in te krijgen...vandaar ook mijn titeltje Buster  ;)

Hans

Dag Belle,

Je zit met nogal wat vraagtekens zie ik met betrekking tot je eventuele minnelijk traject via de gemeente.

Zoals al eerder gezegd is verschillen de regels per gemeente, en kun je op al je vragen antwoord krijgen bij de gemeente zelf. Misschien dat dat iets is waar je eens achteraan kunt gaan?

Ik zit zelf ook in de minnelijke regeling en zal je even vertellen hoe het bij mij gegaan is, misschien heb je daar iets aan, als een soort leidraadje. Vooropgesteld dat ik niet in budgetbeheer of iets dergelijks zit hoor.

Na aanmelding kreeg ik binnen een week een uitnodiging voor een gesprek, waarbij ik alles mee diende te nemen dat met mijn schulden te maken had (brieven, rekeningoverzichten, en dergelijke).

Dit betrof een kennismakingsgesprek van ongeveer een uur, waarbij vooral gekeken werd naar de ontstaansgeschiedenis van de schulden, en een beetje om een beeld te scheppen van mij als persoon.....sociaal, werk, meespelende factoren.

Vervolgens werd ik uitgenodigd om een zogenaamde stabilisatie-overeenkomst te tekenen. Dit houdt in dat je naar eventuele schuldeisers kunt aantonen dat je aangemeld bent bij Schuldhulpverlening, en je ze daar naar door kunt verwijzen.

Weer wat later ben ik uitgenodigd om samen met Bureau Schuldhulpverlening de schuldenlijst te controleren. Hierbij worden mijn gegevens naast die van hun gelegd, en wordt er gekeken of er niemand vergeten is. Op dat moment hebben zij al de totale schuldenstand opgevraagd bij de eisers. Kijk hier goed naar, want als later blijkt dat er eentje vergeten is, dan wordt het minnelijk traject afgeblazen!!! Dit is de belangrijkste fase in het traject!

Als alles klopt gaan vanaf dat moment de voorstellen de deur uit naar de eisers, en mag je beginnen met duimen dat iedereen akkoord gaat  ;)

Overigens....als je betalingsregelingen hebt lopen mag je die stop zetten op het moment dat de schuldeiser is aangeschreven door BSH om de schuldenstand op te vragen!!

Bedenk wel dat het hele proces enige tijd in beslag neemt. Er wordt wel eens gesproken over een zogenaamde 120 dagen termijn, maar pin je daar niet teveel op vast. Schuldeisers zijn namelijk niet zo happig op een traject en het komt regelmatig tot herinnering op herinnering voordat zij daadwerkelijk reageren naar BSH.

En nogmaals wil ik benadrukken dat het per gemeente verschilt!! Dit is slechts hoe het bij mij is gegaan  :)

Groet,
Hans.

Buster

Quote from: Belle van Zuylen on Apr 21, 2013, 10:05 AM
Volgens mij is het dan de bedoeling dat we stabiliseren (?)

Maar...dat zegt volgens mij nog allemaal niks over de schuldsanering  (?)

Het zou dus volgens mij nog zomaar kunnen dat ons minnelijk traject niet van de grond gaat komen...(??)

T isvoor mij nog allemaal abracadabra, maar het feit dat we er nu 'open' over praten en daadwerkelijk iets doen geeft al lucht!  :)


Belle, stabiliseren betekend het stabiel krijgen van je situatie.
Het houdt in dat je je uitgaven passend maakt naar je inkomsten.
De meeste trajecten gaan uit van basis vaste lasten;
- huur
- energie
- water
- zorgverzekering
- gemeentebelastingen
- boodschappen
- en in jullie geval zullen de kosten rondom je dochter hier ook onder vallen vermoed ik.

Vervoer, tv/internet/telefoon en verzekeringen zijn per gemeente verschillend.

Tijdens het stabiliseren worden andere diensten opgezegd zodat er in de basis geen achterstanden meer worden opgebouwd.

Voor de overige vragen sluit ik me graag bij Hans aan, hij heeft het heel goed uitgelegd.
Wat een goed idee is is om alle vragen op papier te zetten.
De aankomende vier weken heb je daar de tijd voor.
Als de persoon die jullie gaat begeleiden er maar een keer per vier weken is betekend dat dus ook dat je alleen dan je vragen kan stellen.

Alleen deze persoon kan antwoord geven op jullie specifieke situatie omdat hij alle gegevens heeft en weet wat de regels zijn binnen jullie gemeente.

Wat fijn om te horen dat je er met zoveel energie ingaat.
Het geeft ook echt veel rust.

Succes!

Libra

Lieve Belle,

Ook ik kan alleen maar zeggen dat ik het absoluut niet zo ervaren heb als dat je ook maar iets of iemand veroordeelde.
Het is alleen maar heel logisch dat je vragen stelt, want normaalgesproken heb je met deze materie geen ervaring en weet je totaal niet wat je kunt verwachten!
Zoals je hebt kunnen lezen in de antwoorden, loopt ieder zijn/haar eigen pad met elk weer zijn/haar eigen redenen.
Zie het maar zo: jij vroeg.....wij draaiden! ;)

Ik wil alleen nog maar 1 ding toevoegen ten aanzien van de stabilisatie-overeenkomst en dat is dat daarmee de rentes die over de schulden die bij de reguliere schuldeisers geheven mogen worden, worden "bevroren" en dat bij een eventuele schuld bij de Belastingdienst, deze verzocht wordt geen "verrekeningen" meer toe te passen via eventuele teruggaves en/of toeslagen.
Maar nogmaals, dit is dus alleen maar een verzoek waarbij de schuldeisers gevraagd wordt mee te werken. Ze zijn het dus niet verplicht!!

Je hebt dus een gesprek gehad bij de Gemeente en je hebt schuldhulpverlening aangevraagd.
Hiervan kun je een schriftelijke bevestiging vragen en die brief kun je doorsturen naar schuldeisers.
Over het algemeen maken ze dan een pas op de plaats en wachten ze nadere berichten af.
Daadwerkelijk stoppen met het doen van betalingen en/of betalingsafspraken stopzetten, kan eerst pas als je een overeenkomst getekend hebt met een schuldhulpverlener! Dan moet je zelfs stoppen met de betalingsafspraken!!
Maar alleen met de betalingsafspraken!!
E