Bijna einde WSNP?

Started by Rob, Apr 04, 2013, 07:17 AM

Previous topic - Next topic

Rob

Hallo,

Ik ben hier nieuw.

Na 2,5 jaar heb ik de schuld die opgenomen is in de WSNP bij elkaar. Echter tijdens de WSNP heb ik een regeling moeten treffen voor de Gemeentelijke belastingen. Deze werden niet opgenomen in de WSNP en ook niet voldaan vanuit de WSNP. Kreeg geen kwijtschelding en bewindvoerder trok de handen ervan af.
Los het zelf maar op.
Nu loopt er een regeling om deze schuld in te lossen.

Maar alles wat opgenomen is in de WSNP is bij elkaar (staat nu zelfs iets meer op de boedelrekening) en heb de bewindvoerder verzocht om mij te ontslaan, zodat wij ons leven kunnen oppakken.
Deze weigert echter, omdat de belastingschuld nog niet voldaan is.

Mag zij die schuld betrekken tot de beeindiging WSNP?

Ik weet dat ik geen schone lei krijg, want ik betaal iedereen netjes af.

Buster

Hoi Rob,

Puur logisch zou je zeggen; nee, want hij wordt ook niet betaald vanuit de boedel.

Heb ik een vraag, je zegt dat er voldoende in de boedel zit voor alle eisers, heb je daar haar uurloon ook bij gerekend?
De bewindvoerder moet namelijk ook uit de boedel worden betaald.

Rob

Dat dacht ik al. Voelt alsof ze me echt tot einde trajekt wilt vasthouden. Dan krijg ik wel alles wat teveel betaald is terug, maar wie wilt er nog maanden met een klein budget leven als er een goed inkomen verworven wordt?

Ik heb gezien in de halfjaarlijkse verslagen (die ik overigens met veel pijn en moeite van mijn bewindvoerder krijg) dat er geregeld geld voor haar salaris werd ingehouden. Ik verwacht dat er nu nog  een periode afgeboekt moeten worden.
Op dit moment staat er 800 euro meer op de boedelrekening, dan er aan schuld is....

Is hier je vraag mee beantwoord?

Buster

Hoi Rob,

Als ik het zo lees (maar ben geen grote WSNP kenner) zou je inderdaad klaar zijn, dat extra half jaar is dus nergens goed voor. De schuld bij de gemeente zou roet in het eten kunnen gooien maar alleen als er sprake is van kwijtschelding, je hebt geen enkele schuldeiser benadeeld.
Bovendien heb je de schuld afgelost (of bent aan het aflossen) vanuit je VTLB, ze delen dus niet mee in de boedel.

Jammer dat je bewindvoerder zo stroef is, dat is helemaal niet nodig.
Heb je je vraag hier al eens gesteld;
http://www.bewindvoerders.net/news.php

Succes!
Enne,.. alvast gefeliciteerd met de 0!

Libra

Hai Rob,

Allereerst welkom!

Er zijn 2 dingen die meespelen in dit verhaal.

Ten eerste: jouw bewindvoerder.
Als jij het niet eens bent met de handelswijze van jouw bewindvoerder, kun je je vraag voorleggen aan de rechter-commissaris die aan jou toegewezen is door de rechtbank.
Deze is jouw rechtstreekse kontakt met de rechter en is bovendien door diezelfde rechter aangesteld om de werkzaamheden van jouw bewindvoerder te monitoren en te checken.
Je dient dit wel heel goed onderbouwd en deugdelijk gemotiveerd schriftelijk in te dienen bij de rechter-commissaris.

Dit is

Rob

Bedankt voor jullie reacties.
Mijn gemeentelijke belastingen kwamen net na toetreding WSNP. Zat er net 2 maanden in en intake met bewindvoerder was krap een maand / anderhalve maand oud.
Nu kwam de aanslag in 2 delen. 1 over 2010 en 1 vooruitlopend op 2011.
Uiteraard gelijk kwijtschelding aangevraagd,  want het inkomen ging naar boedel. Een klein deel is je leefgeld.

Kwijtschelding werd afgewezen, omdat inkomsten voldoende waren.
Omdat we kwijtschelding hadden aangevraagd was een deelbetalingen niet meer mogelijk. Bewindvoerder wilde deze niet betalen uit de boedel.  Dan zou ik deze d.m.v. boedel betaling kunnen voldoen. 
Reactie op dit verzoek kreeg ik niet. Zelfs niet na herhaaldelijke mails.
Omdat we ook niets meer van de gemeente hoorde zijn we ervan uitgegaan dat het geregeld werd. Achteraf stom natuurlijk!
Een jaar later viel de nieuwe nota in de bus. Zelfde procedure en ook nu afgewezen. 
Opnieuw een verzoek ingediend bij de bewindvoerder en die wist nu niets af van de belastingen van voorgaande jaar.
Er kon niet uit de boedel voldaan worden,  want deze was er niet voor om rekeningen te voldoen.

Gemeente wilde niet alsnog een regeling treffen. Termijn was verstreken. Financi

Buster

Hoi Rob,

Een schone lei is een van de voordelen van en traject, een ander voordeel is dat je beschermd bent van afsluiting, ontruiming en dat er tijdens het traject geen oplopende rente kosten worden gerekend. Dus je hebt wel degelijk baat gehad bij het traject.

Wat een ontzettend raar verhaal zeg. Die bewindvoerder.
Heb je al contact gehad met de rechter commissaris?
Of als je daar geen gehoor krijgt, bij het BPBI. Als het goed is, is je bewindvoerder daarbij aangesloten.

Alles wat je aan mails en brieven kan aanvoeren maakt je sterker.
Al was het niet om vervroegd uit het traject te kunnen dan wel om kosten uit te sparen of aan de kaak te stellen dat er misstanden zijn ontstaan die in je nadeel werken met de gemeente.

www.bpbi.nl