geheime Nederlandse belasting deal met Starbucks

Started by sacredfour, Mar 29, 2013, 10:20 AM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Naar aanleiding van een uitzending van Tegenlicht, heb ik een bezwaarschrift naar de belastingdienst verstuurd.Belastingdienst
Postbus 9054   
7300 GS Apeldoorn.

Quote<> 29-3-13.
BSN nummer <>
Bezwaarschrift alle belastingen <>
En ingebrekestelling

Geachte heer,mevrouw,

Met dit schrijven maak ik formeel bezwaar tegen alle mij opgelegde belastingenaanslagen vanaf  1 januari 1996. Om dit bezwaarschrift in de procedure volledig toe te kunnen lichten, wordt aansluitend aan dit bezwaarschrift tevens een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) toegevoegd. Deze documenten zijn cruciaal om  de bezwaarschriftprocedure volledig te kunnen onderbouwen; de noodzaak hiervan komen rechtstreeks voort uit art. 6, lid 3  van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Ik verzoek bij deze om uitstel van betaling of terugvordering hangende de bezwaarschriftprocedure van bovengenoemde belastingen, totdat deze procedure volledig doorlopen is.
Mijn punten van bezwaar, voor dit moment onvolledig totdat U op mijn WOB verzoek hebt beschikt, en de gevraagde documenten hebt doen toekomen, luiden als volgt:
Op de eerste plaats stel ik vast dat er door de wetgevende macht in art. 1 van de Grondwet gesteld wordt: 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Ojee,... en waar moet dat van betaald worden?  ;D

Libra

Dit soort afspraken bestaan al veel langer, maar zijn inderdaad alleen voorbehouden aan de echte multinationals, zoals bijvoorbeeld Shell en NAM om er maar twee te noemen.

Het punt is natuurlijk ook dat Nederland nu niet echt een heel gunstig belastingsklimaat heeft voor grote ondernemers.
Door met hen bepaalde deals af te spreken, kan de Nederlandse Staat ervoor zorgen dat deze bedrijven hier blijven.

De keerzijde van die medaille is dat er op die manier toch nog behoorlijk wat geld in de Staatskas vloeit en er tegelijkertijd een stuk werkgelegenheid blijft bestaan.
Bovendien is hun omzet van een dusdanig gehalte dat het bedrag wat aan omzetbelasting betaald moet worden toch nog aanzienlijk is.

Daarentegen zijn de regels voor de aftrekposten en tegemoetkomingen voor alle bedrijven hetzelfde en krijgt iedere onderneming die naar rato.


sacredfour

Dat kan allemaal wel Libra, het strookt echter niet met de grondwet en het EVRM.
We zien hetzelfde gebeuren met steun aan de banken. En dat allemaal onder het mom van democratie. We leven in een dictatuur!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Quote from: sacredfour on Mar 29, 2013, 01:13 PM
We zien hetzelfde gebeuren met steun aan de banken.

Quote from: Buster on Mar 29, 2013, 10:48 AM
Ojee,... en waar moet dat van betaald worden?  ;D

Voor wat de banken betreft, ben ik het helemaal met je eens.
Alleen.......dan sluit ik me aan bij Buster.
Want inderdaad........, niet waar gaat dat dan van betaald worden, maar wie gaat dan de rekening betalen?
:P

Buster

Kijk, dat het zakje stinkt, dat klopt. En wat dat betreft kan ik SF ook alleen maar gelijk geven.
Aan de andere kant zorgen deze bedrijven ook weer voor werkgelegenheid.
Dat levert dus ook weer meer op.
En wat dat betreft heeft Libra gelijk.

Gelijke monniken, gelijke kappen.
Minder belasting betalen naar rato van de werkgelegenheid die je schept lijkt me een mooi beginsel.
Verstrek je veel banen (wel aantoonbaar met vaste contracten en boven het minimumloon, anders telt het niet) dan krijg je meer korting. 

sacredfour

Heb je de uitzending van Tegenlicht gezien Libra?
De uiteindelijke bedoeling van bedrijven zoals Starbucks is niet de werkvoorziening, maar zoveel mogelijk winst behalen voor hun aandeelhouders. Zolang er belasting paradijzen zijn zullen dit soort bedrijven altijd wel een uitweg vinden om onder de belasting uit te komen. Natuurlijk heeft Nederland er een voordeel bij, net zoals Cyprus een voordeel had bij het zwarte geld dat op de banken daar werd gestort. Het voordeel voor de Nederlandse belasting levert weer een nadeel voor de Engelse belasting. En als het dan ook nog gaat met geheime afspraken, kunnen we hier niet meer spreken over een eerlijk stelsel.  De PVDA is bezig met een wetsvoorstel om dit soort praktijken te voorkomen. 
Libra als je de uitzending van Tegenlicht goed gevolgt hebt, zie je dat het bij Starbucks helemaal niet gaat om extra werk in Nederland, het is alleen een belastingconstructie .
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

SF, ik heb hem (nog) niet gezien.
Ga er vanavond even voor zitten.

sacredfour

De Tweede Kamer heeft onlangs een heel bijzondere motie aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, 50+, SGP en D66 wilden duidelijk maken dat Nederland g
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Ja, ik heb de uitzending gezien.

En uiteraard zit Starbucks (en wat dat betreft elke multinational) er alleen maar voor z'n eigen voordeel en dat van de aandeelhouders.
Neemt niet weg dat zij toch ook werkgelegenheid scheppen doordat zij hier in Nederland zitten.

Maar aan de andere kant: stel dat deze afspraken niet gemaakt zouden worden, dan zou Nederland leeglopen.
Want, laten we wel wezen, het belastingspercentage in Nederland ligt gewoon heel erg hoog ten opzichte van de ons omringende landen.

Dit hebben we al eerder gezien met vermogende particulieren die veelal de wijk namen naar bijvoorbeeld Belgi

sacredfour

 Met 11.000 vestigingen in de US en 700 in GB, is Starbucks  in Nederland nog relatief klein, met 7 vestigingen. Hier gaat het dus niet om. De winsten van de andere vestigingen worden naar Nederland doorgesluisd  puur alleen voor het belastingvoordeel. Het zou hier gaan op belasting op royalty
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Libra

Sacredfour, ik had noch heb geen enkele intentie om jou van wat dan ook te overtuigen. ;)

Ik zal dan ook zeker geen artikel in de belastingwetgeving kunnen vinden waarin iets staat over het toestaan van het maken van geheime afspraken.
Het zijn namelijk niet voor niets geheime afspraken, zoals de redactie van Tegenlicht nu aangeeft.

Ik heb in mijn eerdere berichten nergens jouw zienswijze over de onrechtmatigheid/onwettigheid van deze handelingen in twijfel getrokken, of bestreden.

Ik heb alleen mijn persoonlijke gedachtengang verwoord en aangegeven dat ik ook oog heb voor de andere kant van het verhaal.
Namelijk dat BV Nederland alle mogelijkheden aangrijpt om toch maar zoveel mogelijk geld te genereren.
Maar hiermee heb ik zeker niet gezegd dat ik, om het even welke, onwettige handeling goedkeur!

Als jouw gevoel zegt dat je dit moet doen ben ik de laatste om daar tegenin te gaan.
Het enige wat ik met mijn bericht wilde zeggen was dat dit soort dingen niet opeens van "nu" is, maar dat dit al veel langer gebeurt!
Los van het feit of ik dit goedkeur of niet, ik kan wel begrijpen waarom er soms tot dit soort praktijken wordt overgegaan.

sacredfour

Het is niet de bedoeling van dit topic dat je zo,n brief zelf gaat sturen. Het is een test om een reactie van de overheid uit te lokken. Ik houd het forum wel op de hoogte hoe dit afloopt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.