Lindorff

Started by noofie, Mar 24, 2013, 06:18 PM

Previous topic - Next topic

noofie

Beste dames en heren,

Wat geweldig wat jullie hier allemaal doen!! Thumbs up

ik ben hier gekomen omdat ik een brief van lindorff heb ontvangen over een schuld bij T-mobile in 2006. Nou had ik al het vermoeden dat het verjaard zou zijn dus was ik op internet aan het zoeken naar info en zo ben ik op deze geweldige site gekomen.

ik heb ze een brief gestuurd en daarin aangegeven dat ik de schuld noch mondeling noch schriftelijk heb erkend. (dit omdat ze me een sms stuurde of ik contact op wilde nemen met ze, ik had geen idee wie het was en terug belde en mijn gegevens doorgaf.. hoe stom kun je zijn :P )

ook vroeg ik om een akte van cessie ( omdat ik dat hier heb gelezen, geweldig toch!) nou hebben ze een akte van seccie verstuurd maar van 2002 en als bedrijf staat daar Ben. Nederland B.V. dus ik wil ze graag nog een brief sturen en ze vertellen dat de gegevens niet kloppen en ik wil ze graag ook wijzen op de verjaaring.

Zou iemand zo vriendelijk willen zijn om mij hiermee te helpen bijv door de artikel en WB te vermelden of een mooi stukje (zoals ik vaker heb gelezen hier) hoe ik het kan neer zetten in mijn brief?

Buster

#1
Noofie, welkom.

Waar je naar op zoek bent is bewijs van "stuiting"
Stuiting betekend dat er binnen de verjaringstermijn, in het geval van een abonnement gaat het om 5 jaar, een offici

sacredfour

Noofie, zou je een kopie van de akte van cessie op dit forum willen zetten zonder persoonlijke gegevens?
Ik zou wel eens willen zien of ze dit juist gedaan hebben.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Maak een eenvoudige brief, zoiets als:
QuoteMag ik er u van attent maken dat het verjaringstermijn van deze vermeende vordering is verstreken. Er is geen wettelijke betalingsverplichting meer. De vermeende vordering is ook niet gestuit. Tenzij  u met bewijs van stuiting komt,  beschouw ik de zaak hiermee als afgedaan.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

noofie,
Als je de brief nog niet gestuurd hebt, ik had nog een volledige in mijn file.

QuoteAdres <>

Betreft vorderingsnummer<>

Geachte heer, mevrouw,

Mag ik er u van attent maken dat het verjaringstermijn van deze (vermeende) vordering met bovenvermeld vorderingsnummer is verstreken. Er is geen wettelijke betalingsverplichting meer. De (vermeende) vordering is ook niet gestuit. Tenzij u  een afschrift kan verstrekken waaruit in rechte zal blijken dat (eisers naam) op rechtsgeldige wijze de verjaring heeft gestuit, beschouw ik de zaak hiermee als afgedaan.

Met vriendelijke groet,

Naam<>

Afzender en datum
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

noofie

bedankt voor alle reactie's

ik heb de volgende brief gestuurd ( voordat ik jullie reactie's had gelezen) met behulp van wat ik hier allemaal heb gelezen :

Betreft: akte van cessie


Geachte Heer/mevrouw.


Ik heb u in mijn vorige brief al gevraagd om een akte van cessie te sturen betreffende deze vordering. Ik heb van u geen geldige akte van cessie ontvangen.
Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging, intimidatie en afpersing, met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen. Art.285b, en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ) Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Met kennisgeving:
dat Ik de volgende stuk(ken) van u wens te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en eiseres, n.l. de authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft verpand. (openbare- of stille cessie, de debitor cessus kan op grond van art. 3:94 lid 4 BW om nadere informatie vragen)

Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd ben om voor eiseres te handelen, dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

3 Het verzoek (2) houdt ook in, een bewijsstuk waaruit ik kan vaststellen dat u , de vlees en bloed persoon met wie ik deze correspondentie voer ,als vertegenwoordiger voor Lindorff Purchase B.V. handelt en mag tekenen. Hierbij refereer ik weer naar het gerechtvaardigd vertrouwen zoals in (2) genoemd.

U kunt er ook voor kiezen verder van de zaak af te zien. U hoeft dan niet te reageren.
Ik ga er dan vanuit dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden:

Dat er geen vordering is die ik wettelijk schuldig ben.
Of Dat u niet bevoegd bent om in deze zaak op te treden.Tenzij u met bewijs komt dat deze vermeende vordering tijdig gestuit is, ga ik er vanuit dat de vordering verjaard is. In geval van verjaring heeft u organisatie het recht verloren om deze vermeende vordering in rechte te innen. In dat geval verwacht ik dan ook dat uw organisatie mij hiermee niet meer lastig valt.


Mocht ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan houdt dat in dat u het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt akkoord te gaan (stilzwijgende aanvaarding) met de bovengenoemde bepalingen (in geval van conflict zal ik mij beroepen op Art3:35 BW):

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Hoogachtend,


noofie

Quote from: sacredfour on Mar 24, 2013, 10:51 PM
Noofie, zou je een kopie van de akte van cessie op dit forum willen zetten zonder persoonlijke gegevens?
Ik zou wel eens willen zien of ze dit juist gedaan hebben.

ik heb helaas geen scanner. ik heb wel opgemerkt dat op de akte lindorff helemaal niet vermeld word.
Nou kan het aan mij liggen maar het zou toch een beetje raar zijn als mijn naam ook niet op een huurovereenkomst zou staan maar van iemand anders terwijl ik wel zeg dat het van mij is..

nogmaals bedankt voor jullie hulp ik ben erg benieuwd hoe ze reageren op mijn brief. kunnen ze alles bewijzen en klopt alles ga ik nog een punt maken van het volgende: in hun administratie staat dat ik geemigreerd ben naar het buitenland ( ik was thuisloos, op me 18e het huis uit gegaan) dus dat klopt ook niet. en ik kan bewijzen dat ik in nederland verbleef want ik zat in het leger ( je moet dan een nederlandse nationaliteit hebben) mocht ik daar niet verder mee komen ga ik als laatst een punt maken van de rente want ze hadden mij gewoon op kunnen zoeken. uiteindelijk toen ik bericht kreeg heb ik ook gelijk gereageerd dus dat geeft blijk van mijn intentie om een oplossing te zoeken. Ik weet niet of ik hier wel iets mee kan maar ik ben een vechter en zal dus niet zonder slag of stoot toegeven

sacredfour

Op de akte van (stille)cessie moet tenminste staan:
Naam Cedent(Eiser)
Cessionaris ( incassobureau in dit geval)
Datum van overdracht
Beschrijving van de vordering, het bedrag en de naam van de schuldenaar.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

noofie

in dat geval klopt het hele document van geen kant, ik zal kijken of ik het van het weekend kan scannen en op de pagina kan zetten..

bedankt voor je hulp alvast

hoe komt het trouwens dat je er zoveel van af weet?

sacredfour

noofie,
Leuk dat je dat vraagt.
Door  mij te gaan interesseren in de freeman  movement ben ik terecht gekomen op de Engelse site
Get Out of Debt Free.org  De ontwerpers van deze site hadden een manier gevonden om het de banken en incassobureaus  lastig te maken met een aantal zeer effectieve brieven.
Na het sturen van deze brieven hoorde ze niks meer van de schuldeisers. Het was makkelijker om de vordering af te schrijven, dan een stel vragen beantwoorden die in de brieven gesteld werden. Tot op dit ogenblik hebben ze al meer dan 11,5 miljoen pond bespaard aan schulden voor de bezoekers van dit forum..
Ik ben me gaan verdiepen in deze brieven en heb ze aangepast voor de Nederlandse wetgeving.
In het geval dat een bedrijf zijn vordering verkoopt (cessie)aan een incassobureau, heeft 99% zijn  zaakjes niet op orde. Mijn eigen resultaat met mijn incassobrief in geval van cessie is 100% (niet betalen) Hier op het forum zijn ook een aantal mensen die resultaat hebben gehad met de incassobrief. De les die ik hierdoor heb geleerd is dat protest loont! Zodra ik het ergens niet mee eens ben schrijf ik een bezwaarschrift, bv gemeentebelasting, belasting, verkeersboetes enz.
Hiermee heb ik mijzelf al tienduizenden euro,s bespaard!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

noofie

noofie,
Leuk dat je dat vraagt.
Door  mij te gaan interesseren in de freeman  movement ben ik terecht gekomen op de Engelse site
Get Out of Debt Free.org  De ontwerpers van deze site hadden een manier gevonden om het de banken en incassobureaus  lastig te maken met een aantal zeer effectieve brieven.
Na het sturen van deze brieven hoorde ze niks meer van de schuldeisers. Het was makkelijker om de vordering af te schrijven, dan een stel vragen beantwoorden die in de brieven gesteld werden. Tot op dit ogenblik hebben ze al meer dan 11,5 miljoen pond bespaard aan schulden voor de bezoekers van dit forum..
Ik ben me gaan verdiepen in deze brieven en heb ze aangepast voor de Nederlandse wetgeving.
In het geval dat een bedrijf zijn vordering verkoopt (cessie)aan een incassobureau, heeft 99% zijn  zaakjes niet op orde. Mijn eigen resultaat met mijn incassobrief in geval van cessie is 100% (niet betalen) Hier op het forum zijn ook een aantal mensen die resultaat hebben gehad met de incassobrief. De les die ik hierdoor heb geleerd is dat protest loont! Zodra ik het ergens niet mee eens ben schrijf ik een bezwaarschrift, bv gemeentebelasting, belasting, verkeersboetes enz.
Quote from: sacredfour on Mar 27, 2013, 03:20 PMHiermee heb ik mijzelf al tienduizenden euro,s bespaard!


ik hoop het zelfde resultaat te behalen deze vordering gaat namelijk over 6000 euro (afgerond)
ik heb btw nog steeds niks van ze gehoord :P volgende week zondag is de laatste dag van de 14 die ze hebben om te reageren ben heel benieuwd wat hun reactie zal zijn, al ze uberhoupt reageren :D..

sinds ik op deze forum zit, ben ik er achter gekomen dat ik de wetgeving toch wel heel interessant vind wil er ook echt meer over lezen.. ken je misschien een site waar zowel de BW staat als een uitleg van de artikelen? dan zal ik me daar eens in verdiepen

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

noofie

Bedankt!

ik heb al gelijk een heel stuk gelezen (soms meerdere malen om te begrijpen wat er nou precies staat) wel bijzonder dat er best wel veel ruimte word over gelaten om een eigen interpetatie van dingen te hebben. best handig..

ik houd je op de hoogte m.b.t de vordering en mijn eigen vordering in Het WB :P

sacredfour

Quotewel bijzonder dat er best wel veel ruimte word over gelaten om een eigen
interpetatie van dingen te hebben. best handig..
Niet al te ruim Noofie, hiervoor hebben we de jurisprudentie.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

noofie