mag dit zomaar?

Started by straycat, Mar 06, 2013, 09:31 PM

Previous topic - Next topic

straycat

hallo..

ik heb een vraag m.b.t een incasso.

mijn dochter belde mij over een incasso die ze heeft ontvangen.

het gaat om factuur van een tandarts van 2001.

dit incasso bureau beweert hier al vanaf 2005 mee bezig te zijn.

mijn dochter was destijds 12,ze heeft gebeld en kreeg te horen dit bedrag maar bij de ouders te vorderen.vervelende is:

ik (vader)  ben in 2003 gescheiden .

nooit betrokken ben bij  ben geweest bij financi

peter

Nee!!!!!!!!!


"het gaat om factuur van een tandarts van 2001." Deze factuur is inmiddels verjaard. 

Bij koop of een dienstverlening geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Dit betekent dat de verkoper of dienstverlener na 2 jaar geen betaling meer kan afdwingen.

Deze verjaring vervalt als je de vordering erkent.(Dus niet doen!!) Jou dochter was 12, dus toen minderjarig, financiele verantwoording ligt bij de ouders.

Dus geef enkel maar aan dat de vordering verjaard is en dat je deze vordering dan ook niet erkend. (Wanneer een vordering verjaard is, zal de debiteur daar zelf een beroep op moeten doen. De rechter mag niet uit zichzelf onderzoeken of de vordering verjaard is.)

Over welk incassobureau spreken we en zou je deze vordering inscannen en online zetten. (Uiteraard de persoongsgevens verwijderd)?
Peter
Administrator Forumstraycat

moet wachten todat mijn dochter de brief van E.D.R   incasso en herincasso naar mij verstuurd.

we zijn uiteraard erg geschrokken. want het gaat om een bedrag van 600 euro.

ik zal deze plaatsen wanneer ik deze in mijn bezit heb.

ik lees maar over een verjaring van 20 jaar.

dit incassobureau geeft aan dat zij dit al vanaf 2005 in handen hebben.

vreemde is dat wij hier nooit iets van hebben ontvangen

grts


peter

Verjarings termijn voor de tandarts is 2 jaar!!!!! Dus je hoeft niet te betalen. Trouwens je kan het ook niet meer bewijzen dat je wel of niet hebt betaald hebt. Reden hiervoor is dat je financiele administratie tenminste 5 jaar moet bewaren en jij hebt jou oude gegevens vernietigd. Niet te moeilijk maken voor jezelf. Wijs stelselmatig de vordering af en blijf verwijzen naar de verjaring van de schuld.

Erken nooit een verjaarde schuld, wijs deze schuld af en verwijs naar het verjaringstermijn!! Anders vraag aan sacredfour voor een mooi en scherpe brief. Hierin is hij heer en meester en gevreesd bij menig incasso bureau.

QuoteLet op:

Deze incassoboef (http://www.edrcreditservices.nl/)

Adverteert met het volgende klantenreacties.


1. Inkasso Unie
Peter
Administrator Forumpeter

Toelichting: 18-05-2011]
Ik hoor net via EDR (deze mailde ik ivm opvraag mogelijke BKR registratie) dat ik nog 2 facturen heb openstaan van een tandarts. De ene factuur is uit 1999 en de andere uit 2001. Als ik geen informatie had gevraagd via EDR had ik nu geen 2 acceptgiro's in de bus gekregen. Deze rekeningen zijn toch verjaard? Met andere woorden: moet ik ze betalen? De ene is 12 jaar oud en de andere 10 jaar. Ik heb nooit aanmaningen gehad en bovendien heeft die toenmalige tandarts slecht werk geleverd. Ik moet nu aantonen bij EDR (deurwaarder) waarom ik de rekeningen niet ga betalen met andere woorden waarom ze verjaard zijn. Ik hoor graag uw antwoord.

Antwoord:
U kunt zich baseren op artikel 3:307 BW: Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven (=betalen van een geldsom) of een doen verjaart door verlop van vijf jaren na de aanvang van de dag , volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. In uw situatie is de civiele verbintenis omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit heeft als consequentie dat de vordering van de tandarts niet te niet is gegaan, maar dat nakoming in rechte niet meer mogelijk is. 
Beantwoord door:


bron http://www.gratisadviseurs.nl/question.php?id=196863
Peter
Administrator Forumpeter

#5
20 Juni 2011 Geld en recht

Afgelopen week mocht ik een rekening ontvangen van mijn tandarts. De rekening dateert nog uit 2008. Ben ik verplicht die rekening na zo
Peter
Administrator ForumpeterVandaag kwam er een brief van EDR incasso buro op naam van mijn broertje van 19. Blijkbaar heeft dit bedrijf de incasso's van Van Kesteren overgenomen. Een bedrag van boven de 300 euro van een behandeling in 2003!!! Er staat alleen een datum en een geboortedatum op. Wij vermoeden een ortho behandeling.
In 2003 was hij nog maar 15 en na een telefoontje gaan ze het overzetten op de naam van ouders/verzorgers.
Ik heb wel iets gevonden over verjaring na 5 jaar, maar begrijp het niet helemaal.

2 vraagjes:

Mogen ze zomaar met een nota uit 2003 op de proppen komen?
Er zijn geen aanmaningen of wat dan ook geweest, de laatste jaren.

En nu ze het op ouders/verzorgers zetten krijgt hij er dan nog last mee?

Alvast bedankt!


Antwoord


Stukje van de jurafoon:

"Het kan gebeuren dat je pas na zeer lange tijd een factuur krijgt. Ben je dan nog verplicht de rekening te betalen? Vorderingen verjaren na verloop van tijd maar hoe zit het precies?

Stel dat een persoon of bedrijf lange tijd na het leveren van een dienst of product, laat weten dat er nog een bedrag openstaat, bijvoorbeeld en energieleverancier die nog met een gecorrigeerde eindafrekening komt of een verkoper die een jaar na levering nog met een laatste factuur komt. Hoewel u pas na lange tijd met deze rekeningen geconfronteerd wordt, wil dit nog niet per definitie zeggen dat u deze rekening niet meer hoeft te betalen. Belangrijk hierbij is na hoeveel tijd de wederpartij deze rekening alsnog verstuurd heeft.

Door het verloop van een bepaalde tijd kan men immers bevrijd worden van een betalingsverplichting. Dit wordt aangeduid met de term verjaring.

Algemene verjaringstermijn: 20 jaar
Een rechtsvordering verjaart door verloop van 20 jaren, tenzij de wet anders bepaalt (artikel 3:306 Burgerlijk Wetboek (BW)). Dit wil zeggen dat in beginsel door verloop van 20 jaren de wettelijke verplichting een rechtsvordering na te komen, vervalt. Na deze algemene verjaringstermijn resteert slechts een morele verplichting. Deze is niet afdwingbaar. Deze morele verplichting tot nakoming wordt een natuurlijke verbintenis genoemd.

De termijn van verjaring begint op de dag, volgend op die waarop onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd, tenzij de wet anders bepaalt. "

De vordering is gericht aan de ouders/verzorgers begrijp ik, tenminste zometen wel, maar als je ouders weigeren die te betalen dan komt 'ie toch bij je broertje terecht volgens mij. Hebben je ouders er al iets over gezegd dan?

PS Die vijf jaar waar jij het over hebt, gaat over contractuele vorderingen. Dus vorderingen die voortkomen uit overeenkomsten, zoals huurovereenkomsten enzo, d
Peter
Administrator Forumstraycatkortom.......

ze proberen het domweg...en ze intimideren maar volop!

ik loop wel met 2 vragen.

persoonlijk ben ik nooit benaderd...en met mijn overleden ex vrouw  geen kontakt..

ik heb geen idee hoe haar financi

sacredfour

#8
Familierecht is niet mijn sterkste punt.
De verantwoordelijkheid voor de minderjarige ligt bij de ouder die het zeggenschap heeft. In 2001 was er nog geen sprake van een scheiding.  U bent dus de verantwoordelijke voor schulden die op het kinds naam stonden. Na de scheiding is dat natuurlijk een ander verhaal.  Of was er een gezamenlijk zeggenschap?
In dit geval maakt het weinig uit. De vordering is verjaard, zoals Peter al heeft duidelijk gemaakt.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

straycat2003 ben ik gescheiden.

ik ben verder nooit door 1 of ander incasso bureau benaderd.

en of ze mn ex hebben aangeschreven weet ik ook niet. die is in 2009 overleden.

dus heel raar dat ze nu nog eens hier mee op de proppen komen

sacredfour

stuur ze een brief met onderstaande vermelding:
Tenzij u met bewijs komt dat deze vermeende vordering tijdig gestuit is, ga ik er vanuit dat de vordering verjaard is.  In geval van verjaring heeft u organisatie het recht verloren om deze vermeende vordering in rechte te innen. In dat geval verwacht ik dan ook dat uw organisatie mij hiermee niet meer lastig valt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

straycat


hey super.

maar het incassobureau heeft mij nog niet benaderd.

mijn dochter  die de incasso heeft ontvangen heeft een brief gestuurd dat ze er geen weet van heeft en dat ze destijds minderjarig was.

mochten ze me al een brief sturen zal ik deze post naar hun terug sturen en ik zet de betreffende brief hier ook wel neer zodat jullie deze ook kunnen lezen.

maar top dat jullie dit doen....als je geen weet hebt ben je zomaar overgeleverd aan deze maffia ;)

Buster

Na een onderzoekje;

EDN werkt in opdracht van Credit Yard Finance.
Die specialiseren zich oa in het opkopen van achterstallige debiteuren portefeuilles zoals ze dat netjes zeggen.

http://www.credityardfinance.eu/nl/Home/Overname-van-achterstallige-debiteurenportefeuille

straycat

ik heb geen scanner dus ik typ  de brief even over.

wettelijke vertegenwoordiger van  (mijn dochter)

dossier............

den haag woensdag 27 februari 2013

uit de administratie van onze clientele FA-med medical factoring is gebleken dat u zich niet aan de betalingsverplichtigingen heeft gehouden .ons is dan ook verzocht de incasso in handen te nemen.
om verdere verhoging van de kosten te voorkomen,en zonodig sommeren .wij bovengenoemd bedrag binnen 5 werkdagen na dagtekening te laten bijschrijven of hierover telefonisch contact met ons  hierover op te nemen.

u dient de betaling ad  euro 595.43 te verrichten op bankrekening nummer 55.25.90.363 van de deutsche bank ten name van st derdengelden DRA Debt Recovery agency te den haag ovm dossier nummer xxxxxxxxxxxxx...u kunt u betalingen verrichten via IDEAL (www.edrgroup.nl/IDEAL)

registratie databank EDR credit services

voor de incasso die edr uitvoert word een verhaals rappotage aangevraagd bij de EDR credit services  EDR credit services  zal uw gegevens uit de aanvraag daarbij opnemen als negatieve vermelding in haar kredietbank bij non betalingen en te gerbuiken bij rapportages bij de kredietverlening .mobiele telefoon en incasso..bedrijven gebruiken deze rapportages bij hun acceptatiebeleid en incasso. hierbij kunt u in de toekomst wellicht geen of minder gebruik maken van hun diensten. de EDR kredietdatabank is aangemeld bij het Cpb onder nummer 1259656.

op de achterzijde van deze brief treft u een specificatie van uw schuld aan  indien u bezwaar wil aantekenen tegen deze vordering dan dient u dit binnen 5 werkdagen schriftelijk in te dienen.

indien volledige betaling of een reactie uwerzijds uitblijft dan zullen wij onze clientele adviseren rechtsmaatregelen tegen u te nemen. houd u er rekening mee dat aanzienlijke proceskosten griffierechten en deurwaarderskosten voor u rekening komen.

vertrouwende u voldoende te hebben geinformeerd

hoogachtend EDR incasso

m van...xxxxxxx

tel 000000

bijlage:

factuur/contract xxxxxxxxxx   2-1-2001            315,14      rente   179,03

buitengerechtelijke kosten                                 56,25
informatie kosten                                              45,01   

totaal              595,43
\

Buster

#14
Straycat,

Wat je kunt doen is contact per brief opnemen en daarin vragen om een uitgebreide specificatie.  

Hier staat namelijk alleen de datum in genoemd van de behandeling.
Fa Med int facturen (dus geen incasso) voor tandartsen en andere medische beroepen.
Dat klopt op zich wel.
Waar het om gaat is dat er binnen een tijdsbestek van 5 jaar geen contact meer is geweest uit naam van Fa Med of de tandarts over deze rekening.

Dat is dus 23 februari 2008.
 
Mochten ze die niet willen of kunnen overhandigen dan kun je concluderen dat op basis van de door hen verstrekte informatie de vordering verjaart is en dus is komen te vervallen.

Dan nog even over die dreiging.
Zij schrijven je dochter aan als zijnde incasso bureau.
Onder hun tak van bedrijf zit ook een creditcard company, die mag idd een BKR registratie doorgeven. Een incasso NIET!
Dit klinkt in mijn oren als een grove overschrijding van de privacy.
En niet zomaar een, dit incasso bureau vaart onder het keurmerk van de NVI.
Nu weten schuldenaren dat dat niet zoveel voorstelt, maar ik kan me er persoonlijk heel kwaad over maken. Bedrijven denken dat het NVI een geloofwaardig keurmerk is, en dat is het niet!!!

Peter en SF, ik ben me hier pas in gaan verdiepen, klopt dit?

Ben ik nog even,... ik vond vanavond deze site, is allicht het proberen waard.
http://www.hetwetsbureau.nl/home