Opgelet SNS!!!!

Started by Buster, Feb 08, 2013, 03:27 PM

Previous topic - Next topic

Buster

Dit las ik vandaag via Linked in.

Vanochtend ontving ik een mail van de belastingdienst of ik even een openstaande vordering wilde overmaken wilde overmaken naar een bedrijf china holding bv onderdeel van de sns, deze waren onder curatele en de belastingdienst handelde dat af.
jaja sinds wanneer doet de belasting dienst dat? en sinds wanneer mailt de belastingdienst?
Dit is dus duidelijk een gevalletje oplichting


Geachte heer/mevrouw,

Als assistent-curator belastingdienst Amsterdam ben ik in het faillissement van China Trading Compagny BV (onderdeel van SNS property finance) alle debiteuren aan het benaderen inzake een openstaande vordering.

Zo vind ik in de boekhouding een vordering op uw onderneming die inmiddels meer dan 90 dagen oud is.

Ik verzoek u en desnoods sommeer ik u bijgaande vordering per omgaande te betalen.
Mocht u de vordering bestrijden dan verneem ik dat graag.

Indien de betaling niet binnen 4 (werk)dagen op de rekening van China Trading Compagny BV is bijgeschreven zal ik de curator dhr. Kloppen voorstellen om een incasso
traject te starten om de vordering te innen.
Alle directe en indirecte bijkomende kosten zullen dan voor uw rekening komen.

Ik moet u er voorts op wijzen dat de rechtercommisaris heeft besloten om alle debiteuren die niet tot betaling over gaan te dagvaarden.
De kosten hiervan zullen eveneens op uw organisatie verhaald worden.Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Mocht uw betaling deze mail gekruist hebben dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,

Mr. G.B. Haalbers ( assistent-curator)
Belastingkantoor Amsterdam
afd. invordering bedrijven
Postbus 1255
1104KJ Amsterdam

Knibbel

Via de 'Waarschuwingdienst' zo'n zelfde waarschuwing ontvangen:

Waarschuwingsdienst.nl ziet de afgelopen dagen een toename van spamberichten die afkomstig lijken te zijn van, of verstuurd lijken te zijn namens, Nederlandse organisaties zoals KPN, Intrum Justitia en belastingkantoren. De e-mails waarschuwen voor openstaande vorderingen en dreigen met incassoprocedures en dagvaardingen. Daarnaast bevatten de e-mails links naar websites waarop de ontvanger de betreffende incassomelding of openstaande rekening zou kunnen bekijken. Na het klikken op een dergelijke link zal echter geprobeerd worden om je computer te infecteren met een virus.

Waarschuwingsdienst.nl raadt je dan ook aan dit soort e-mails direct te verwijderen en niet te klikken op links die hierin staan.

QuoteVoorbeeld 1:

Onderwerp: Laatste aanmaning!
Van: Intrum Justitia Nederland

Geachte heer, mevrouw,

U heeft nog een openstaande factuur bij KPN inzake backup-online die waarschijnlijk aan uw aandacht is ontschoten. Deze factuur is inmiddels 53 dagen over de laatste betaaldatum.

KPN heeft u diverse herinneringen en aanmaningen gestuurt. Uw factuur is inmiddels door administratieve kosten opgelopen tot EUR 293,78 Om onnodige incassokosten te voorkomen moet uw betaling bij kpn op de rekening zijn voor 10 februari 2013.

Klik hier om direct mijn openstaande rekening (inclusief acceptgiro) bekijken en betalen.

Als kpn uw betaling niet op 10 februari ontvangen heeft zal kpn u regristreren bij BKR te tiel. Tevens zal de vordering dan officieel overgedragen worden ter incasso. Alle bijkomende (buiten) gerechtelijke kosten zullen dan voor uw rekening komen.

hoogachtend,
Intrum Justitia Nederland

Intrum Justitia is verhuisd. Ons nieuwe adres is:

Johan de Wittlaan 5
2517 JR Den Haag

Postbus 84041 (klanten)
2508 AA Den Haag

Postbus 84096 (consumenten)
2508 AB Den Haag

Tel: +31 (0) 70 452 6000
Fax: +31 (0) 70 452 8980
“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” Pema Chodron