vrij te laten bedrag/ aflos capaciteit minnelijk traject

Started by michaelm, Feb 08, 2013, 01:52 PM

Previous topic - Next topic

michaelm

Beste forum leden,

Ik had vandaag een discussie met mijn schuld hulp verlener. Deze heeft mij uitgerekend dat er in de huidige situatie 45 eur per maand gespaard kan worden om later de schulden mee af te lossen. Ik heb toen gevraagd hoe deze berekening tot stand was gekomen. Heb het voor mezelf uit gerekend en kom tot een heel andere aflos capaciteit. Namelijk die 45 eur plus mijn belasting terug gaven van resp. 226 + 88. Toen ik dit melde deed de SHV alsof ik chinees sprak en is nu behoorlijk gepikeerd. Deze stelt namelijk dat het een standaard berekening betreft maar voor mij gaat het om mijn toekomst dus wil wel dat er zorgvuldig met mijn dossier omgegaan wordt.

Belasting teruggaven die ik over heb kan ik toch ook wel gewoon mee nemen in mijn aflos capaciteit berekening of zeg ik nu iets heel geks?


Hans

Dag MichaelM,

De teruggaven waar je het over hebt, betreffen waarschijnlijk de zorgtoeslag en huurtoeslag per maand?

Die zijn niet alle jaren standaard hetzelfde. Als het om een traject gaat, worden er vaste afspraken gemaakt met schuldeisers, dus alleen op basis waar ze minimaal vanuit kunnen gaan. En dat geldt niet voor toeslagen.

En volgens mij zijn jouw toeslagen vrij hoog zo te zien, dus heb je waarschijnlijk een minimaal inkomen. Die toeslagen zijn bedoeld om te zorgen dat je je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Stel dat je die elke maand inlevert, dan kom je in de knoop met je besteedbaar bedrag denk ik?

Libra

Hallo Michaelm,

Allereerst welkom hier!

Ik begrijp je gedachtengang volkomen, maar je hulpverlener heeft wel gelijk als het om zorg- en huurtoeslag gaat, omdat deze buiten de berekeningen vallen.

Deze toeslagen worden toegekend op basis van het inkomen en net als Hans al aangegeven heeft, als je deze in de "spaarpot" voor de schuldeisers zou storten, zou het inderdaad kunnen betekenen dat je ergens gedurende het traject een tekort zou kunnen cre

michaelm

OK dank jullie wel voor jullie antwoord want ik wist het even niet meer. Ik zal het zo laten en de lijn van de SHV volgen.

Buster

Michael, het is altijd goed om zicht op de zaken te blijven houden!
Beter een keer te vaak aan de bel getrokken dan een keer vergeten ;)

Veel succes