Al 41 maanden in minnelijk traject

Started by Mieke, Jan 14, 2013, 04:16 PM

Previous topic - Next topic

Mieke

Hoi, vanaf augustus 2009 zit in het minnelijk traject. Ik zou er in augustus 2012 al uit zijn maar voorlopig zit ik er nog steeds in. Vanaf september 2011 kreeg ik brieven van een incasso en deurwaardersbureau. Een schuldeiser wilde niets meer met de Kredietbank Rotterdam te maken hebben omdat ze zich niet aan hun betalingsregeling hadden gehouden. Ik heb wel zevengerechtelijke stukken ontvangen, die ik natuurlijk meteen heb doorgestuurd naar mijn contactpersoon. Dit heeft een wel jaar gelopen, en in augustus 2012 is er beslag gelegd op mijn WWuitkering! Dit had nooit mogen gebeuren want het betreft een meegenomen schuld, mijn contactpersoon heeft dit ook toegegeven. Het blijkt nu dat de schuldenregelaar helemaal niets heeft gedaan en mijn dossier is sinds november 2012 aan een andere medewerker overgedragen. Zij behandelt de zaak nu. Het blijkt dat mijn heronderzoek  drie maanden te laat is uitgevoerd en daarom wilde de schuldeiser niet meer meewerken. Maar daar kan ik toch niets aan doen! De Kredietbank is nu bezig om een regeling te treffen met de schuldeiser maar tot nu toe willen ze niet meewerken. Als ze niet meewerken stapt de Kredietbank naar de rechtbank om een akkoord af te dwingen. 
Mijn vraag is nu, als de rechter de schuldeiser gelijk geeft wat gebeurt er dan, het kan toch niet zo zijn dat ik drieeneenhalf jaar voor niets in het minnelijk traject heb gezeten!
Een klacht indienen heeft denk ik weinig zin, wat ik moet toch afwachten. Ik vind het niet kunnen zoals de Kredietbank werkt, het is hun fout en ik ben straks de dupe! Ik wil graag weten of er nog meer mensen zijn die zoiets hebben meegemaakt en wat ik kan doen. De Kredietbank Rotterdam heeft al een slechte naam en ik begrijp nu waarom.
Ik had gedacht in augustus 2012 uit het traject te zijn en mijn leven weer op te kunnen pikken, en nu weet ik niet hoe het allemaal loopt.     

sacredfour

Het is niet echt duidelijk wie zich niet aan de afspraken gehouden heeft. Is dit nu de schuld van de kredietbank of van de contactpersoon?
Dat er beslag gelegd is betekend dat er een vonnis is uitgesproken. De schuldeiser heeft gelijk dat hij zijn hele bedrag opeist als er niet aan de afspraken wordt voldaan.  Is de bank in gebreke geweest dan kan je hun daarop aanspreken. Ik weet niet of je de schuldhulp verantwoordelijk kan houden, Buster zal hier wel meer vanaf weten.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Mieke

Bedankt voor je antwoord, maar volgens mij heeft de Kredietbank zich niet aan de afspraken gehouden, met al die brieven die ik heb doorgestuurd is weinig of niets gedaan. En als de Kredietbank niet reageert dan is het begrijpelijk dat de rechter de schuldeiser in het gelijk stelt.
Ik heb telefonisch contact gehad met de KB en gezegd dat er beslag gelegd kan worden. Ik kreeg als antwoord dat dat niet kon omdat het een meegenomen schuld was en dat ze daar gewoon mee dreigen. Ik was dan ook erg verbaasd dat er daadwerkelijk beslag werd gelegd. Ik dacht dat dit niet kon als je in het minnelijk traject zit!

sacredfour

Hoeveel korting heb je op deze schuld gekregen? Wat was de afspraak met de kredietbank?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Mieke

Korting? ik weet niet wat je bedoelt, maar daar gaat het hier niet om. Alle schuldeisers zijn in 2009 akkoord gegaan met het minnelijk traject, na 36 maanden behoor ik schuldenvrij te zijn. 

Buster

Hoi Mieke,

Een traject duurt inderdaad meestal 36 maanden, omdat langer leven op het sociaal minimum niet menselijk word bevonden. Soms word ervanaf geweken omdat een schuld dusdanig klein is dat er met bijvoorbeeld 40 maanden een gehele aflossing word bereikt.

Je schrijft dat je vanaf augustus 2009 bij het GKB zit. Is dat de datum dat je je hebt aangemeld, of is dat de datum waarop het akkoord met de eisers is getekend? De 36 maanden gaan namelijk pas in vanaf het moment dat het akkoord is gesloten.

Er is, zo te lezen het een en ander mis gegaan bij het GKB. Wie precies waarvoor verantwoordelijk is, kan ik zo niet beoordelen. Als ik het zo lees is degeen die er nu mee bezig wel een actieve persoon en dat is sowieso erg fijn.
In een regeling blijft het wel altijd de bedoeling dat je zelf actief achter je administratie aan blijft gaan. Neem daarom deze weken elke week contact op met de vraag hoe het er nu voorstaat.
Noteer de data en tijden en wie je hebt gesproken.

Mocht het namelijk tot een rechtszaak komen is het van belang dat jij kunt aantonen dat je je hebt ingezet, met al je kunnen om dit tot een goed einde te brengen.
Dat je je administratie hebt overhandigd, je bankgegevens beschikbaar hebt gesteld en zelf een actieve rol hebt gespeeld in het oplossen van de nalatigheid van het GKB.

Dus in antwoord op je vraag; De rechter zal kijken naar de gronden waarop het akkoord is geschonden. Mocht het zo zijn dat het betekend dat het traject als mislukt word verklaard word de boedel in een keer uitgekeerd aan de eisers, naar het percentage wat is afgesproken. De schuld die dan nog openstaat (dat is wat Sacredfour bedoelde) die zou dan alsnog opeisbaar zijn.


Mieke

Bedankt voor je reactie Buster. In augustus 2009 is het akkoord gesloten en de regeling dus ingegaan.  Ik heb altijd met alles meegewerkt en heb alle gegevens laten zien.
Ik hoop maar dat alles goed komt, ik kan hier niets aan doen, de Kredietbank heeft flink wat steken laten vallen. Heeft het zin om de Ombudsman in te schakelen, of de Sociaal Raadslieden Rotterdam?   

Buster

oi Mieke,

Ik zou op zoek gaan naar een instelling die daadwerkelijk juridisch kan ondersteunen.
De sociaal raadslieden hebben vooral kennis.
De ombudsman is zeker een goede.
Die vragen wel dat je er eerst zelf uit komt of dat je kan aantonen wat je hebt ondernomen om er eerst zelf uit te zijn gekomen.

Wat je ook kan doen is even lang het juridisch loket. Zij hebben ook advocaten (pro deo) in dienst. Weena 719 (Groothandelsgebouw)

Het lijkt me in elk geval handig dat je jezelf zoveel mogelijk juridisch gaat beschermen.
Dat is namelijk het nare van een traject, je bent en blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen administratie, ook al nemen zij het van je over.

Hou ondertussen contact met je contactpersoon die je nu hebt. Aangezien zij de mist in zijn gegaan is het meer dan normaal dat hij je op zijn minst op de hoogte houd van het verloop van jouw toekomst! Dat vinden ze natuurlijk erg lastig, maar neem geen genoegen met een antwoord wat je zelf niet genoeg vind. Vraag dan; "Kan je me dat misschien uitleggen, want er staat nogal veel op het spel en dit brengt bij mij erg veel onrust" Dan blijf je beleefd en kan hij niet om je heen.

Petje af trouwens, dat je het al meer dan 36 maanden volhoud!

Mieke

Ik denk dat ik eerst langs het Juridisch Loket ga. Ik hou het nu al 41 maanden vol maar wat moet ik anders. Ik moet er daarom niet aan denken dat het traject straks mislukt. Dan heb ik voor niets 41 maanden (en waarschijnlijk langer) op een houtje zitten bijten. Maar weer bedankt voor je antwoord Buster!

tuthola

Niet te geloven dat dit zo fout kan lopen en jij daar de dupe van bent geworden, zo zie je maar dat je alles zelf in de gaten moet houden, achteraf zal je dit zelf ook wel bedenken, je gaat ervan uit dat het goed gaat. Ik wens je dan ook sterkte en hoop dat je er snel op een positieve manier uitkomt.

Mieke

Er is nog niets verloren, het minnelijk traject loopt nog steeds. Mijn contactpersoon van de Kredietbank hoopt de zaak binnen een paar weken rond te hebben. Als de schuldeiser niet akkoord gaat met haar voorstel dan gaat de KB naar de rechter, en die moet dan beslissen, dus ik hoop maar op een goede afloop. 

Buster

So far so good dus.

Blijf vooral wel bellen om te vragen hoe het ervoor staat.
Dan heb je in elk geval alles wat in je macht ligt gedaan.

Ik ga voor je duimen!

Mieke

Dank je wel Buster. Als ik meer weet zal ik het hier posten.

Chrissie

Ik altijd maar denken dat als je in traject zat dat je rust kreeg maar.... :o
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

Libra

Hai Mieke,

Heb net even jouw draadje door zitten lezen en kan alleen maar zeggen dat je dit niemand gunt!

Heel knap hoe je dit zo lang hebt volgehouden en nog steeds!

Ik duim ook van harte mee op een goede afloop!!

Succes en sterkte nog even