betalingsherinnering

Started by sacredfour, Jan 09, 2013, 02:59 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Veel bedrijven gebruiken nog steeds kosten voor een betalingsherinnering  als je te laat bent met betalen.
Dit zijn meestal bedragen tussen de 2,50 en 4,50 euro.
Dit mag niet meer volgens de nieuwe wet incassokosten (WIK) die per 1 juli 2012 in werking is getreden. 
Doen ze dit nog wel  :o, maak bezwaar!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Voor wie op zoek is naar de wettekst om bij bezwaar gebruik van te maken;

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_19-06-2012

Kaatje

Dit wist ik nog niet! Dank je wel voor het melden hier!

sacredfour

Wie zegt dat klagen niet helpt! ;D :D :o
Ik heb een tijdje geleden een brief gestuurd naar KPN Mobile om hun op hun fout te wijzen die ze maken bij het versturen van hun herinneringen.  Ze brengen n.l. 4,50 euro in rekening voor het versturen van deze herinnering. Dit mag niet meer sinds de nieuwe incassowet in werking is getreden.   En zowaar! Ik werd gebeld door een van hun medewerkers die zijn verontschuldigingen aanbood en beloofde alle teveel in rekening gebrachte kosten sinds het intreden van deze wet, te vergoeden. Het gaat hier maar om 13,50, maar toch. Alle beetjes helpen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.