wederom intrum justitia

Started by ytin, Dec 23, 2012, 10:26 PM

Previous topic - Next topic

ytin

hallo,

-brief gekregen van intrum, meteen een brief+ mail eruit met bezwaarschrift(jaja, de 25 euri registratiekosten zaten er ook bij) plus de vraag om inzage in alle stukken(was een zelf in elkaar gebreide brief)
-na 6 weken maar eens een mailtje dat ik nog geen antwoord op mijn bezwaar heb gehad, plus nog geen stukken.
-na 5 weken kreeg ik een brief van intrum+een paar van de gevraagde stukken, zijnde alleen de aanmaningen van het betreffende bedrijf, dat het uit handen gegeven zou worden. in deze brieven werd de naam intrum niet in genoemd. geen antwoord op mijn bezwaarschrift.
-mail plus brief eruit, ondertussen een beetje wijzer dankzij dit forum, met het herhaling van de bezwaren, plus de vraag of ze  vertegenwoordiginsbevoegd zijn, schriftenlijk te bevestigen.
-mail teruggekregen dat ze deze hebben opgestuurd, en snel betalen, anders... en dat is dus het punt waar ik nu zit.

ben nu van plan de brief van de vertegenwoordigingsbevoedheid van deze site te versturen, aangepast met de melding dat bij de opgestuurde stukken intrum niet genoemd werd, plus herhaling van mijn bezwaren, en dat ik daar nog steeds geen antwoord op heb.

nu is dus mijn vraag of ik intrum al erkend heb als vertegenwoordiger, omdat er al een briefwisseling heeft plaatsgevonden?
dienen zij te antwoorden op mijn bezwaarschrift? het lijkt mij wel
zijn zij verplicht alle gevraagde stukken aan mij te overhandigen?

alvast bedankt

sacredfour

#1
Vergeet niet dat er twee mogelijkheden zijn, een is vertegenwoordigingsbevoegde die andere is cessie. Het bewijs voor bevoegdheid moet komen van de originele eiser, dus niet van het incassobureau.
Je doet er dus beter aan schuldenvrij brief 1.docx  te versturen.
Vul alleen de ontbrekende gegevens in .
Ga niet zitten kopieren/plakken. Gebruik het gehele verhaal.
Deze zin uit de brief zou antwoord op je vraag moeten geven:
Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

ytin

heb eens zitten denken, die registratiekosten, of hoe ze dan ook genoemd mogen worden zijn vanuit het incassobureau geniaal.
of de mensen betalen, of ze doen een een mail/brief de deur uit met zoiets:

Indien wij het verschuldigde bedrag, dan wel een passend betalingsvoorstel, niet op <datum> hebben ontvangen zullen wij de incassoprocedure hervatten.

men stuurt dan vaak(lijkt mij) een betalingsvoorstel met hun berekening, met daarin alle bedragen, en dat is dan weer een soort schuldbekentenis.


Buster

Ytin,

Net als een consument heeft een incasso regels waar hij zich aan dient te houden.
Een consument dient een factuur te betalen en een incasso mag alleen maximale incassokosten in rekening brengen, nadat ze je 14 dagen de tijd hebben gegeven, na de eerste brief om de kosten te voldoen. Rente maag pas na 30 dagen worden gerekend en is niet meer dan 3% op jaarbasis.

Dat betekend 0,25% per maand.

Veel mensen weten dit niet en betalen klakkeloos wat er word "gesommeerd"
Nog zoiets; sommeren is een ander woord voor verzoeken.

En omdat dat allemaal zo makkelijk gaat zijn er genoeg incasso's te bedenken die naast foute kosten en verkeerde brieven ook nog eens denken dat ze bedragen kunnen innen van rekeningen die niet bestaan, verjaard zijn of waar ze domweg geen opdracht voor hebben gekregen.

Alleen al daarom geeft kennis macht en is een beetje lef letterlijk geld waard.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, er zijn incasso's die wel hun werk goed uitvoeren en in de eerste plaats moet je als consument natuurlijk gewoon je betalingsverplichting nakomen..

Neemt niet weg dat ik hier met stijgende verbazing regelmatig lees hoe dat ene bureau fout op fout maakt, wel lid is van het NVI dat maar niet ingrijpt. Zo zie je maar hoeveel zo'n keurmerk waard is.
   

Nox

De NVI stelt zich al jaren op het standpunt dat aangesloten leden die 25 euro administratie kosten buiten de incassokosten om mogen rekenen. IJ verschuilt zich hierachter maar een kantonrechter zet er zonder pardon een streep door.

NVI is er voor de belangen en rechten van incassobureau's, niet die van de schuldenaren. Kan me niet heugen dat de NVI ooit is opgetreden tegen een incassobureau of deze geroyeerd heeft.
Usus magister est optimus

Buster

Het NVI heft statuten opgesteld waaraan een incasso moet voldoen willen ze het keurmerk mogen dragen (lees; kopen) Waaronder;

Voor opdrachtgevers betekent het Keurmerk dat er (kwaliteits)eisen gesteld worden aan:

- De organisatie & bedrijfsvoering; de continu

Nox

Je hebt helemaal gelijk, vooral die kwaadheid is erg herkenbaar. Maar ik heb ze ook wel eens aan de lijn gehad vanwege die extra 25 euro administratie kosten die IJ rekent en volgens hun kan dat gewoon bovenop de incassokosten. Weet niet of ze van het standpunt af zijn gestapt sinds die nieuwe wet.

Maar goed, zelfs Lindorff heeft hun keurmerk en als er al een incassobureau is waar het bestuur openlijk aan het schavot met rotte eieren moet worden bekogeld dan is die het wel. Ben al jaren met ze bezig. Zijn dom genoeg om zelf bewijs te sturen dat de vordering niet klopt, maar drammerig genoeg om toch om de paar maanden weer aan te komen zetten. pff

Usus magister est optimus

ytin

Zal even melden dat de brief, waarin dit stuk verweven is:

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging,  intimidatie en afpersing,  met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te laten vervolgen, ( Art.285b) en een procedure starten voor schadevergoeding (art 6:106 BW ). Daarbij zal ik de publiciteit zoeken teneinde verdere ruchtbaarheid te geven aan uw handelswijze.

prima werkt, ze hebben 1x mijn voicemail ingesproken, direct mail terug dat ik aangifte ging doen, en nooit meer gebeld.
Wel brieven natuurlijk, ik heb ze al een paar keer gevraagd naar de rechter te gaan, maar helaas nog niets. Zit daar nog een termijn of iets aan of mogen ze zo lang wachten als ze willen?

Buster

Ytin,

Sterk zeg.
Ze mogen er zolang over doen als ze willen en zolang jij nog contact opneemt verjaart de vordering ook niet.

Ben wel nieuwsgierig hoe de vork in de steel zit dat je zo sterk in je schoenen staat.
Aankaarten dat je niet gebeld wil worden is altijd een goede zaak.
Een telefoongesprek kan je namelijk niet als bewijs aankaarten, het kan wel maar wordt lastig te bewijzen. "Hij zei, zij zei".

Ik ga gelijk even kijken wat die artikelen dan inhouden.
Kennis is macht ;)