Author Topic: Gezinnen vaker naar crisisopvang  (Read 2486 times)

Offline peter

  • Administrator
  • Top Poster
  • *****
  • Posts: 12218
Gezinnen vaker naar crisisopvang
« on: March 10, 2012, 10:55:30 AM »
Het merendeel van deze gezinnen, die vaak op bijstandsniveau leven, is door de armoedegrens gezakt en kan de huur of hypotheek niet meer betalen.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van de Vereniging Federatie Opvang, waarbij 48 organisaties voor crisisopvang zijn aangesloten.

Quickscan
 
De opvang kan de groeiende vraag niet aan en moet steeds meer gezinnen weigeren, blijkt uit de quickscan van de federatie. Gezinnen met kinderen dreigen hierdoor voor langere tijd op straat terecht te komen. Gezinnen blijven ook langer in de opvang hangen. In de meeste gevallen gaat het om gescheiden jonge vrouwen met kinderen.

Het probleem speelt al langer, maar wordt volgens de organisatie ernstiger. Uit het beeld over 2010 bleek voor het eerst dat het aantal kinderen dat wordt meegenomen naar de opvang is gestegen, van 2175 naar 2591.

De federatie doet een aantal aanbevelingen om het tij te keren. Zo zouden gemeenten beter in de gaten moeten houden hoe het gaat met mensen in de bijstand en voorkomen dat zij in de financi
Peter
Administrator Forum