en dan zie je het niet meer zitten

Started by claudia, Feb 03, 2012, 08:57 PM

Previous topic - Next topic

Buster

Ja maar Claudia, dat MAG helemaal niet en dat zal de advocaat jullie ook hebben verteld.
Zijn baas kan dat wel leuk bedenken maar is grof in overtreding en dit gaat hem echt heel veel geld kosten.

Inzage in je eigen financi