Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!

Started by sacredfour, Jan 11, 2012, 10:25 PM

Previous topic - Next topic

peter

AMSTERDAM - Zonder geldige reden verhogen diverse banken sinds 2009 opslagen op hypotheekrentes van hun klanten. Hierdoor betalen mensen tot het dubbele aan hypotheeklasten, wat neerkomt op honderden tot duizenden euro
Peter
Administrator Forumsacredfour

#61
Er zijn hier al rechtzaken over geweest. Ik geloof dat dat met de ING bank was.
De bank heeft de zaak verloren en moet nu het teveel aan betaalde rente terug geven.

Ook hier kunnen we weer terug komen op art 6:227 BW. Een overeenkomst moet voldoende bepaald zijn ( bij het afsluiten)
De afspraak volgens het contract is een vaste opslag boven het Euribor terief. De bank kan dan niet unilateraal de condities van de overeenkomst wijzigen.

Maar wat als ook het Eurobor tarief frauduleus gemanipuleerd is zoals in Engeland het geval is met de Libor?
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

brief van de bank:

QuoteBijzonder Beheer
Postbus <>
<>
l
Onze referentie<>                 Datum 9 augustus 2012
Uw referentie
Onderwerp   Opeisen schuld
Geachte heer,
U heeft betalingsachterstand. Hierover hebben wij u eerder herinneringen gestuurd. Helaas hebben we nog steeds geen volledige betaling ontvangen. Daarom eisen we uw totale schuld nu op.
Overzicht verschuldigcle bedragen
U moet de volgende bedragen aan ons betalen:
Rekeningnu mmer   Omschrijving      Beclrag
<>HYPOTHEEK (800)   Restant hoofdsom   
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Weer een brief gehad van de bank waarin ze de volledige schuld, binnen 7 dagen opeisen.
Dit is mijn antwoord:
Geachte heer, mevrouw,

QuoteNogmaals wil ik u erop attent maken dat hier geen sprake is van betalingsachterstand.
Ik verwijs hier naar eerdere correspondentie. De SNS bank is in gebreke gesteld.(art 6:59)

In uw brief met bovenvermeld referentienummer , heeft u het over het veilen van mijn woning.
Ook hier wil ik u verwijzen naar mijn vorige correspondentie en art 6:62 BW

Gedurende het verzuim van de schuldeiser is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen.

Ik heb SNS bank meerdere malen een aanbod gedaan om tot een minnelijke oplossing te komen in deze zaak. 

In de Algemene Voorwaarden Art 18 .2 staat duidelijk :
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Vandaag een hele stapel brieven gehad van de bank. 
U heeft betalingsachterstand daarom heeft de bank besloten rechtsmaatregelen te treffen. Wij hebben deurwaarder Flanderijn en van Eck opdracht gegeven om loonbeslag te leggen
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Even een steekje onder water; zou Flanderijn je oude dossier nog wel hebben?
De actieve zijn ze ook steeds kwijt,....

sacredfour

Ja  dat klopt Buster de administratie van Flanderijn is een puinhoop.
Vandaag een afspraak gemaakt met een advocaat die de zaak gaat overnemen.
In principe mag de bank het huis gaan veilen zonder tussenkomst van de rechter.  Ik heb ook gevallen gelezen waar de bank het huis al geveild heeft voordat de bewoners er mededeling van krijgen.
Het is nu dus oppassen geblazen voor mij.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Ojee,.. ik ga duimen voor je,..

Heb je voor de zekerheid al wel een woonpas liggen?
De inschrijfduur staat gelijk met de datum waarop je ingeschreven staat bij het GBA.
Baat het niet, dan ligt het alleen stof te vangen.

Libra

Quote from: sacredfour on Sep 19, 2012, 10:52 PM
Vandaag een hele stapel brieven gehad van de bank. 
U heeft betalingsachterstand daarom heeft de bank besloten rechtsmaatregelen te treffen. Wij hebben deurwaarder Flanderijn en van Eck opdracht gegeven om loonbeslag te leggen

sacredfour

Omdat de bank een executoriale titel heeft door de hypotheekakte mogen ze dit dus wel . Je hebt gelijk Libra!
Normaal gesproken kan dit dus niet zonder tussenkomst van de rechter.
In mijn geval ook niet omdat ik ze in gebreke heb gesteld en daardoor mijn betalingen heb opgeschort.  Er is dus geen sprake van achterstand. Maar ik zal nu wel de eerste moeten zijn die naar de rechter stapt, anders zullen ze gewoon doorgaan met hun beslag. Het wordt spannend!

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

peter

sacredfour,

Sterkte, maar ik maak mij wel zorgen om je. Ik zal een kaarsje voor je branden
Peter
Administrator ForumChrissie

Sacredfour ,ik sluit me bij Peter aan maak me ook zorgen om je. hoop dat het met een sisser afloopt of dat je een noodplan hebt en bij iemand terecht kan als je geen dak meer boven je hoofd hebt.

Sterkte!!
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

Libra

#72
Quote from: sacredfour on Sep 20, 2012, 11:04 PM
Normaal gesproken kan dit dus niet zonder tussenkomst van de rechter.
In mijn geval ook niet omdat ik ze in gebreke heb gesteld en daardoor mijn betalingen heb opgeschort.  Er is dus geen sprake van achterstand. Maar ik zal nu wel de eerste moeten zijn die naar de rechter stapt, anders zullen ze gewoon doorgaan met hun beslag. Het wordt spannend!

Sacredfour, ik wil absoluut niet de advocaat van de duivel spelen, maar......uit eigen ervaring weet ik dat een "ingebreke stelling" een heel mistig gebied is in de rechtspraak! Zeker als je ook nog eens de betalingen opschort!!

Het kan zomaar zijn dat de rechter oordeelt dat jouw ingebreke stelling niet rechtsgeldig is, omdat je een overeenkomst hebt gesloten met de bank, waarin je dus de verplichting bent aangegaan om de maandelijkse kosten te voldoen.

Helaas heeft een bank het recht om de rente conform de markt te verhogen na afloop van een rentevast periode.
Je kunt en mag hierover met de bank onderhandelen, maar dat onslaat je in de tussentijd niet van je verplichtingen.
Wees hier dus alsjeblieft heel voorzichtig mee!!!

Ik sluit me bij Peter en Chrissie aan, want ook ik maak me hier toch wel een beetje zorgen om!

Ik zou je adviseren om hier toch juridisch advies over in te winnen, want de kosten die er bij een rechtzaak komen kijken liegen er niet om. Nog even afgezien van het feit van je slagingskansen!!

Uiteraard gun ik je dat dit goed afloopt voor jou!
Bovendien zou dit, als het je lukt, weer vele mensen kunnen helpen die eenzelfde probleem hebben.

Maar nogmaals, wees voorzichtig!
Gelijk hebben wil nog niet altijd zeggen dat je gelijk krijgt!!

Heel veel succes en sterkte!

Buster

Quote from: Libra on Sep 21, 2012, 12:05 PM

Maar nogmaals, wees voorzichtig!
Gelijk hebben wil nog niet altijd zeggen dat je gelijk krijgt!!


Waar heb ik dat eerder gehoord?

Maar even praktisch; heb je wel en noodplan?

sacredfour

Buster, ik heb geen noodplan, ik zal dus mijn best moeten gaan doen om dit te winnen!
Libra, overweeg het volgende:


In mijn leningovereenkomst staat:
Het verschuldigde rentepercentage zal naar afloop van elke rentevaste periode worden aangepast.

In de alg. voorwaarden:
18.2 Uiterlijk
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.