Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!

Started by sacredfour, Jan 11, 2012, 10:25 PM

Previous topic - Next topic

peter

Ik ben benieuwd hoe dit afloopt.
Peter
Administrator Forumsacredfour

Dit was het antwoord op mijn brief van 25 mei:
Quote<>   , Bank
De heer<>            Klachtenmanagement Postbus<>

Onze referentie <>   Datum 4 iuni 2012
Onderwerp   uw brief van 25 mei 2012
Beste heer <>,
Uw brief van 25 mei 2012 levert geen nieuwe gezichtspunten op. De vragen die u stelt zijn beantwoord in de brief van 21 mei  j.l. met kenmerk 2012-<>. <> Bank heeft dan ook niets meer toe te voegen aan het eerder gecommuniceerde standpunt.
Wij gaan over tot sluiting van het dossier. Op nadere correspondentie met betrekking tot dit onderwerp zal niet meer worden gereageerd.

Met vriendelijke groet, <> Bank
<>
<> Klachtenmanagement Beroepszaken
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Dus nu? Naar dat KIFID?

Ze zijn toch verplicht om aan te tonen wie de houder van het contract is?

Hmm,...

sacredfour

Buster, het ligt iets genuanceerder. Volgens de Alg. voorwaarden zijn ze verplicht dit te melden als er sprake is van cessie. Is er geen cessie dan hoeft er ook geen melding gemaakt te worden.
In mijn brief van 22-5-12 heb ik de vraag of er cessie heeft plaatsgevonden dus anders gesteld:QuoteNu ik u hier duidelijkheid over heb gegeven, is een zwijgen hierover een bevestiging dat securitisatie niet heeft plaatsgevonden. Mocht later toch blijken , dat de bank de hypotheek heeft gesecuritiseerd, dan zal ik de bank laten vervolgen voor dwaling.

Door hier niet op te reageren heeft de bank eigenlijk te kennen gegeven dat er geen securitizatie heeft plaatsgevonden, of ze liegen. Dat laatste is zeer waarschijnlijk het geval. Mocht het tot een rechtszaak komen, dat laat ik de bank onder ede verhoren in de rechtszaal. Liegen onder ede in de rechtszaal wordt dan toch wat riskanter voor de bank.

Er is nog een optie open om er achter te komen of securitizatie heeft plaatsgevonden, dat is de securitizatie audit. Dit is een onafhankelijk onderzoek van een expert in securitizatie. Deze gaan niet bij de bank zelf kijken, maar bij investering,s bedrijven of ze deze securitie terug kunnen vinden. Dit is wel een hele dure optie!

Ik schat mijn kans om te winnen van de bank heel erg klein in. Niet omdat ik geen punt zou hebben om dit te kunnen doen. Banken worden door de overheid gezien als `to big to fail`en ik ben bang dat de rechters er ook niet veel anders over denken.

Europa moet nu de Spaanse banken gaan helpen. Er wordt al gepraat over bedragen tussen de 40 en 100 miljard euro!  Banken worden dus gezien als bedrijven die kost wat kost gered moeten worden!
Het ergste is dat zij de veroorzakers zijn van de creditcrisis, de rede dat nu veel mensen zonder werk zitten, en bedrijven failliet zijn gegaan. Bedrijven die niet geholpen zijn door de overheid. Discriminatie die niet te rechtvaardigen is. 
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Banken worden dus gezien als bedrijven die kost wat kost gered moeten worden!

Ik heroverweeg een oude sok,... of iets met een matras ofzo,..

sacredfour

Als antwoord op mijn brief voor een gesprek:


Quote<> Bank wil graag samen met u op korte termijn tot een structurele oplossing komen voor uw betalingsachterstand. We hebben daarom met u afgesproken dat onze accountmanager <> op 25 juni 2012 op het adres <> langskomt. Uiterlijk de dag v
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Chrissie

Je kaatst de bal mooi terug  :D
Ben benieuwd wat er op 25 juni uitkomt.
Sinds januari 2016 schuldenvrij.

sacredfour

#52
Het is misschien wel interessant om even op het boetebeding van de bank in te gaan.
Het heeft alles te maken met contractrecht.
Er is een afspraak gemaakt met de bank. Hier is sprake van een overeenkomst. Een aanbod en een aanvaarding daarvan. Het boetbeding dat de bank er later aan toe probeert te voegen is geen onderdeel van de originele afspraak.
Je kunt immers niet bij het bevestigen van het bestaan van een overeenkomst daar unilateraal bedingen aan toevoegen. Uit het enkele stilzwijgen van de wederpartij na ontvangst van de bevestiging kan ook geen instemming met het nieuwe beding worden afgeleid.
Dit gaat allemaal over de uitleg van art.3:35 BW. Ook een stilzwijgen kan een aanvaarding betekenen. Uit jurisprudentie blijkt echter dat  met het sturen van een bericht waarin staat dat het niet beantwoorden daarvan een aanvaarding zou betekenen, niet aanvaard wordt door de rechters.
Ik heb daarom dan ook dat onderdeel van mijn incassobrief aangepast.

Er is natuurlijk niks dat de bank ervan weerhoud om mij in gebreke te stellen voor wanprestatie als ik de afspraak niet nakom. Ze kunnen zich dan alleen niet beroepen op het boetebeding.

Een boetebeding is meestal een onderdeel van de alg. voorwaarden van een bedrijf. Voor bedrijven onderling kan zo,n boetebeding oplopen tot 10 duizenden euro,s.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Vandaag dan dat gesprek gehad met de bank. Iemand van bijzonder beheer.
Behalve dreiging van executie , is er verder niet veel uit de bus gekomen. 
Deze man verwachte eigenlijk iemand die zielig zou gaan doen over zijn financi
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Bloem2

De goede man zal van zijn stoel gevallen zijn, niet gewend aan mondigheid :)

sacredfour

 
http://nieuwsuur.nl/video/231431-hypotheekrente-veel-te-hoog.html

Luister hoe in deze video de bankman verklaart dat de bank een hypotheek financiert met geleend geld op de kapitaalmarkt en het geld van spaarders!
Zo zie je dat de bank er alles aan doet om de waarheid te verzwijgen, n.l. dat de bank dit geld helemaal niet hoeft te lenen maar dit mag cre
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Ik heb weer een tijdje niks gehoord van de bank. Dan maar een brief naar de hoogste baas, de CEO:
QuoteSNS Bank
Postbus 1600
3500BP Utrecht

CEO SNS Bank                                                                                                <> 11-7-2012
Betreft hypotheek

Geachte heer, Ernst Jan Boers,


Culpa est immiscere se rei ad se non pertinentiAanzegging van aanvaarding onder voorwaarde

Ik , verklaar, zo goed als dit mogelijk is, met al mijn kennis en beperkingen als mens
van vlees en bloed, zo help me God, met God als mijn getuige, dat ik u dit  bericht om tot een
vreedzame oplossing te komen in deze zaak. Ik  belooft  geen ondeugdelijkheid in beloftes
en overeenkomsten .


Met eergevoel, en respect voor de waarheid zou ik samen met u deze zaak  willen afhandelen.   

Als ik de vordering van de SNS bank met de bovengenoemde referentie schuldig ben,
dan zou ik  graag met mijn betalingen willen doorgaan als een wettelijke verplichting tussen
ons dat verlangt, en  zodra er duidelijkheid is over het volgende.

Ik heb geconstateerd dat er onduidelijkheden zijn in de hypotheekakte. Het kan niet zo zijn dat
de SNS bank unilateraal gaat uitmaken wat de rente moet worden voor de volgende rentevaste
periode. Ik verwijs hier naar Art. 6:227 BW dat aangeeft dat een overeenkomst voldoende
moet zijn bepaald. De zin zoals in het contract genoemd dat:
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Turfje

Wow, wat een geweldige brief zeg!!!
Ik ben zeer benieuwd wat de reactie zal zijn.

Groet, Turfje.

Buster

Hij is weer pittig,.. ben benieuwd!

Libra

Hahaha....you rock!!!! 8)

Ben heel benieuwd wat je hier voor antwoord op krijgt!!