Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!

Started by sacredfour, Jan 11, 2012, 10:25 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

   @ Buster
waarom werk jij niet bij de schuldhulpverlening?

Alles wat ik doe is nog heel erg "buiten het boekje".
Ik denk niet dat een juridisch adviesbureau hier al klaar voor is.
Voorlopig hou ik me dan ook nog alleen bij advies op dit forum, voor mensen met problemen met
banken, incassobureaus en de overheid.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster


sacredfour

Net de man van de bank aan de telefoon gehad. Klachtenafdeling.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

gewoon

Hoi Sacredfour

Wil graag zeggen dat ik het zo geweldig vindt wat jij doet, je bent een voortrekker naar vrijheid voor velen.

( Een president scheppen) of zo iets, je weet vast wel hoe je dat foutloos schrijft, als jou wat kan lukken ligt dan open, voor ieder.

Gewoon

sacredfour

Gewoon,
Ik ben al gewaarschuwd dat , ook al heb ik gelijk, rechters in het voordeel van de bank zullen oordelen. In Amerika zijn velen mij al voorgegaan. Het komt er dan niet meer op aan wie gelijk heeft. Rechters kunnen of willen niet geloven dat een instelling zoals een bank, iets illegaals zou kunnen doen, en ook al zouden ze iets illegaals hebben gedaan, begrijpen de rechters ook niet helemaal goed hoe het financi
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

#20
Nieuwe reactie van de bank.
Nu maar hopen dat deze afdeling er wat van snapt!
Waarom noemen ze dit een klacht? Ik vraag voor informatie!


<>   Bank
De heer<>   SNS Klachtenmanagement
   
   
Onze referentie <>   Datum 16 april 2012
Onderwerp   Ontvangstbevestiging beroepszaak
Beste heer <>,
Vandaag hebben we uw beroepszaak ontvangen. Uw klacht is eerder behandeld door een medewerker van <> Klachtenmanagement, afdeling Klachten. U geeft aan dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. De afdeling Beroepszaken zal de eerder gegeven reactie bekijken en beoordeelt uw klacht opnieuw.
Deze brief is uitsluitend een bericht van ontvangst. Wij streven ernaar om binnen 4 weken na dagtekening van deze brief een inhoudelijke reactie te geven.

Met vriendelijke groet, <> Bank
<> Klachtenmanagement Beroepszaken
o
<> Bank N.V., gevestigd te <>

Ik weet nu al dat zij nooit inhoudelijk op mijn brief zullen ingaan.
Ik verwacht nu zoiets als: Wij hebben u klacht ongegrond verklaard ???
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Whahaha, welkom in de wondere wereld die klacht heet,..
Ik heb ooit eens een klacht ingediend bij het UWV dat door het niet communiceren van diverse afdelingen mijn inkomen werd vertraagd met maar liefst 3 maanden.

Ik ben toen door elke afdeling apart benaderd dat ze het zo betreurde bla bla bla,..
10 brieven, voor 1 klacht, vond he ZO'N zonde van de postzegels,...

sacredfour

Buster, ja dat klopt, totaal nutteloos. Uiteindelijk komt er van de bank een brief dat de klacht afgewezen is en dat de enigste optie de Banken ombudsman is. Het is daarom aan te raden om duidelijk te maken in je brief dat het geen klacht is. Zet boven je brief: DIT IS GEEN KLACHT In mij geval vraag ik informatie. Je kan ook boven je brief zetten: INGEBREKESTELLING De kans is dan groter dat ze inhoudelijk reageren.

Ik heb geleerd dat als je het ergens niet mee eens bent, je niet moet gaan zitten klagen. Je wordt dan behandelt alsof jij een onderdeel ben van het sisteem waar je over klaagt. Je moet er buiten gaan staan. Het enigste waar je je aan bind is het contract, de overeenkomst. Je hebt je natuurlijk ook verbonden aan de Alg. voorwaarden in zover deze van toepassing zijn en niet op de grijze of zwarte lijst staan. Het enigste wat dan nog overblijft is contractrecht.

Ik ben mij op het ogenblik aan het verdiepen hoe ik dit moet doen met de overheid. Het probleem met hun is dat ze er al bij voorbaat vanuit gaan dat jij onderdeel bent van deze club. Bij het aangeven van je geboorte door je ouders wordt jij geacht dit automatisch te accepteren. Er werd een legale fictie gecre
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Ik snap wat je bedoeld, maar dat gaat me net iets te ver.
Moralistisch gezien dan,.. bij rechten horen ook plichten.

Als je dit standpunt inneemt zou je ook alles af moeten wijzen wat je word toegewezen.
Je strijd tegen de banken dat snap ik, maar de staat?   

sacredfour


QuoteAls je dit standpunt inneemt zou je ook alles af moeten wijzen wat je word toegewezen
Ja en nee.
met mijn etniciteit als Nederlander heb ik ook recht op zijn inkomsten uit bv aardgas.
Ook heb ik mijn hele leven al een bijdrage gegeven voor pensioen, en andere voorzieningen.
De Nederlandse Staat heeft ook geld verdient met de securitizatie van mijn geboorteacte.
Als ze willen afrekenen dan ben ik het met je eens.
Waarom zou de Staat boven jouw staan als je dit zelf niet toestaat?
De Staat is er voor ons, maar ze gedragen zich alsof ze de machthebbers zijn, en wij de dienaren.
Het maakt niet uit wie er aan de macht is in onze zogenaamde democratie. Eenmaal in de positie van macht veranderen ze in dictators. Neem nu de gedoog constructie waar niemand voor gekozen heeft, of de Italiaanse president die niet door het volk gekozen is, of het referendum van de Grieken wat verboden werd door Europa. Zo kan ik nog wel even doorgaan.  Een Amerikaanse president die
zijn beloftes niet nakomt (Guantanamo Bay)en nota bene de Nobelprijs voor vrede heeft gewonnen. 
Het is niet mogelijk om het sisteem van binnen te veranderen. Wij moeten gaan bezuinigen omdat de banken er een puinhoop van gemaakt hebben. Maar ministers mogen wel een vermogen uitgeven aan onkostenvergoeding om bv een kantoor in te richten. Nu, we hoeven dit allemaal niet te pikken.
De Staat der Nederlanden heeft alleen de macht over ons als we dit accepteren. Jammer dat niemand dit meer weet.

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Hmm,.. daar zit misschien het verschil.

Ik zie de staat als een bedrijf.
De regering zijn de volksvertegenwoordigers die er beleid aan geven.
Dat vind ik dan weer wel de zakkenvullers en die mogen wat mij betreft vandaag nog naar huis.

Diezelfde regering is nu harder bezig het vertrouwen in het fictieve papiertje goed te houden terwijl het vlees en bloed in de samenleving niet meer rondkomt.
Dat is beleid, geen bedrijf.

Europa is weer een ander hoofdstuk.
De invulling die er nu aan gegeven word klopt van geen kanten, dat is waar. Toch hebben we de handel in Europa nodig om iets aan de export over te houden, laat staan de import van zaken die we zelf niet kunnen voortbrengen.

Wat betreft je laatste paar zinnen; vind ik dat je helemaal gelijk hebt. Hoe kun je een nieuw gemeentehuis permitteren als het zwembad moet sluiten i.v.m. bezuinigingen (bijvoorbeeld) en zo zijn de voorbeelden te over.
Waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben is de oplossing, want een probleem constateren kunnen velen, de oplossing aandragen maar weinig.

sacredfour

1 het constateren van het probleem
2 bekendheid hieraan geven op een zo,n groot mogelijke schaal
3 de overheid weer de fuctie laten uitvoeren waarvoor ze zijn aangesteld, dienstbaarheid
4 de mensenrechten en de grondwet weer in ere herstellen niet zoals in EVRM maar de
   originele versie , het UVRM
5  wetten worden alleen aangenomen met een 2/3 meerderheid.
6 deel nemen aan de society Nederland is een vrije keuze . 
7 de rechtsprekende macht onafhankelijker maken van de politiek.
8 de geldcreatie wegnemen van de banken en overlaten aan de Staat. 

Kan je het sisteeem niet veranderen van binnen dan moet je het van buiten doen!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

De reactie van de bank:

Onderwerp   <> Hypotheek renteverlenging
Beste heer <>,
Op 10 april 2012 schreef u een brief aan <> Klachtenmanagement waarin u reageert op het telefoongesprek met de heer <>. U geeft aan dat u van mening bent dat <> Bank per de renteverlengingsdatum van 1 februari 2012 ten onrechte hypotheekrente in rekening brengt omdat er geen duidelijke nieuwe overeenkomst met u is gemaakt. Onderstaand geef ik reactie van de <> bank weer

Overeen komst
U bent met <> Bank een overeenkomst aangegaan waarbij <> Bank u een hypothecaire geldlening heeft verstrekt. <> Bank heeft u een aanbod gedaan (offerte van 29 december 2005) welk aanbod u heeft geaccepteerd. Daarna is op 31 januari 2006 de hypotheekakte gepasseerd. Op de hypotheekakte en op het, bij de hypotheekakte gevestigde, hypotheek- en pandrecht zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Geldlening en Hypotheekverlening <> Bank.
Hypotheek
In de offerte van 29 december 2005 heeft <> Bank u een geldlening onder specifieke voorwaarden aangeboden en een aanbod gedaan voor de eerste rentevaste periode. In de offerte is opgenomen dat het verschuldigde rentepercentage na afloop van elke rentevaste periode zal worden aangepast. De hypotheekakte geeft eveneens aan dat de eerste rentevaste periode 6 jaar is en vermeldt het rentepercentage voor die periode. De Algemene Voorwaarden van Geldlening en Hypotheekverlening <> Bank geven aan wat er gebeurt na afloop van de rentevaste periode (artikel 18) en geven een toelichting op de begrippen tophypotheek en betalingsverplichtingen van de schuldenaar (artikel 20 en 22).
Renteverlenging
<> Bank heeft u op 29 december 2011 ge
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

mijn antwoord:
Betreft hypotheek <>


Beste <>

Als antwoord op uw brief van 23 April jongstleden kan ik u mededelen dat ik bekend ben met  Art 18 van de algemene voorwaarden.
Art 18.2 heeft het over een aanbod van een nieuwe rentepercentage.
De door de bank voorgestelde rentepercentages zijn gepubliceerde rentepercentages.
Ik zie niet hoe deze algemene voorwaarden mij bind aan een rente die de bank aanbied.

Art.20  hoort naar mijn mening op de
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

peter

Om van jou af te zijn, krijg je een steeds beter aanbod. De volhouder wint.
Peter
Administrator Forum