Author Topic: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!  (Read 312401 times)

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 450
Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« on: January 11, 2012, 10:25:59 PM »
Mijn rentevaste periode van 6 jaar is afgelopen. De bank heeft nu een
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Buster

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 4495
 • Kennis geeft kracht!
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #1 on: January 11, 2012, 10:31:16 PM »
Ik vind het steeds geweldig om te lezen hoe je het aanpakt.

Leer er ook weer een hoop van ;)

Schulden Forum

Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #1 on: January 11, 2012, 10:31:16 PM »

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 450
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #2 on: January 12, 2012, 04:52:43 PM »
De bank is niet bereid om een nieuwe overeenkomst te maken i.v.m. de nieuwe rentevaste periode.
Shit! Weer een nieuwe rechtszaak!
Er staat nergens in de Alg. voorwaarden of in de Hypotheekakte dat dit voorstel wat hun doen bindend is.
Wat ze nu gaan doen is gewoon de hoge rente van 5,9% in rekening brengen.
Misschien is dit al genoeg om de overeenkomst te ontbinden! IK vind trouwens dat ik in 6 jaar al genoeg betaald heb en dat het huis nu van mij moet zijn.
Maar ja welke gek gaat nou een gevecht aan met de the almighty banks?

@ buster
Het gevecht met de machtigen loopt niet altijd goed af. Ik zal dan ook eerlijk berichten over de afloop hiervan.
Kan wel enkele jaren duren. :o :o ;D
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Buster

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 4495
 • Kennis geeft kracht!
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #3 on: January 12, 2012, 05:42:29 PM »
Dan heb ik wel een praktische vraag; hoeveel kost je dat dan,.. zo'n procedure. Kan me voorstellen dat het niet gratis is, naar de rechter gaan.

Offline Bloem2

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 507
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #4 on: January 12, 2012, 08:43:25 PM »
Sacredfour, je wist toch zeker wel dat je rentevaste periode afliep? Heb je niet je voelsprieten bij andere banken uitgegooid?
Ik zou eerst de jurisprudentie nazien, voordat je een rechtzaak aanspant, denk dat je niet de eerste bent die er zo over denkt. Een juridisch traject kost je ook klauwen met geld.

Schulden Forum

Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #4 on: January 12, 2012, 08:43:25 PM »

Offline jan

 • Global Moderator
 • Top Poster
 • *****
 • Posts: 1594
  • Schulden-vrij
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #5 on: January 12, 2012, 08:47:41 PM »
Ik kan me voorstellen dat een bedrijf jou af wil kopen,
om af te zijn van al die vervelende brieven,
waar ze geen antwoord op hebben.

Ga zo door ;D
« Last Edit: January 13, 2012, 10:27:10 AM by jan »
Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 450
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #6 on: January 13, 2012, 07:31:28 PM »
@ bloem2004
Quote
Sacredfour, je wist toch zeker wel dat je rentevaste periode afliep? Heb je niet je voelsprieten bij andere banken uitgegooid?
Overstappen kost geld, afkooppremie enz. Het tweede probleem is dat geen bank mij wil!
Ik sta op de allerzwartste lijst die ze hebben!  :o  En ik moet het doen met een uitkering.
Dat geeft wel weer recht op rechtshulp. ;D
Het interesseert mij niet zo zeer dat ik de zaak moet winnen. Het belangrijkste is voorlopig dat de bank zijn recht op executie verliest, zolang er een rechtszaak loopt.
Als ik het dan door kan laten gaan tot in hoger beroep
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 450
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #7 on: January 13, 2012, 07:51:41 PM »
@buster Met een prodeo advokaat zal het wel meevallen
Het gaat niet over winnen of verliezen. Het gaat over je zelfwaarde. Iedereen is gelijk.
Of het nou een bank is of de overheid, als je iedereen ziet als gelijkwaardige partners, dan verandert de wereld. Als die
« Last Edit: February 25, 2012, 10:24:06 AM by sacredfour »
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 450
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #8 on: February 25, 2012, 10:19:26 AM »
Ik heb al een paar weken niks van de bank gehoord , behalve dan dat ze mij twee keer gebelt hebben.  
« Last Edit: February 25, 2012, 10:25:38 AM by sacredfour »
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Schulden Forum

Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #8 on: February 25, 2012, 10:19:26 AM »

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 450
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #9 on: March 01, 2012, 05:25:03 PM »
Vervolg
Nu heeft de bank zonder mijn toestemming toch 5,8% rente in rekening gebracht en mijn hypotheek is plots 210 euro duurder geworden, de boeven!
Vandaar deze brief:
<> Bank
Postbus <.
<>

Uw referentie: <>                                                                       <>  1-3-12
Betreft hypotheek <.


Beste<>,

In mijn brief van 30-1-12 heb ik een verzoek gedaan aan u voor duidelijkheid omtrent de contractuele verplichtingen i.v.m. de nieuwe hypotheekrente .
 
Nu u niet heeft gereageerd,  kan ik dan ook niets anders dan dit zien  dat zo een overeenkomst niet bestaat tussen mij en de bank. Het is daarom van belang dat de <> bank mij ziet als gelijkwaardige partner in een eventuele  nieuwe  onderhandeling over het vervolg van deze lening met hypotheekrecht en zijn afbetaling.

Om meer duidelijkheid te krijgen in de huidige situatie m.b.t. de hypotheek heb ik een schriftelijk verzoek gedaan aan u voor een rekening van de <> Bank voor het totaal bedrag van een eventuele directe aflossing.  Naar de inhoud waarvan ik u kortheidshalve verwijs. (zie bijlage)

Ook doe ik hierbij een verzoek aan <> Bank om duidelijkheid te verschaffen over de rechtspositie van de bank over deze lening. Heeft de bank alleen een serviceovereenkomst en is er sprake van verpanding of is <> Bank nog steeds de legale eigenaar van de lening met  hypotheekrecht?
Deze vraag  gaat over het hele traject van de securitisatie (omwisseling van leningen in effecten)

Deze vraag rijst omdat ik alleen kan onderhandelen met de rechtmatige eigenaar van deze hypotheek.
Art. 6:37 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

Mocht ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan zal ik mijn betalingen opschorten met een beroep op bovenvermeld artikel.

Een verklaring hierover wordt door mij wel gezien als een verklaring van een van zijn bestuurders  of gemachtigde van <> Bank.  In geval van conflict in rechte,  zal ik mij beroepen op 3:61 lid 2 BW.

Bij een valse verklaring zal ik aansturen op vervolging door fraude.

Het niet, of niet juist verstekken van gegevens is in strijd met de richtcode financi
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Bloem2

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 507
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #10 on: March 01, 2012, 05:49:44 PM »
 ::)

Lekker ding ben je

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 450
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #11 on: March 26, 2012, 03:32:04 PM »

Als antwoord op mijn brief kreeg ik een klachtenformulier toegestuurd!
Dit is dan mijn vervolg brief:


<> Bank
Postbus <.
<>

Uw referentie: <>                                                                       <>  13-3-12
Betreft hypotheek <>


Beste <>,

Ik dank u voor u brief van <>
Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat ik niet veel voel voor een afspraak met mevrouw <>.
Ik heb in mijn vorig gesprek met haar aangegeven dat ik wilde onderhandelen over de hypotheekrente. Als er bij voorbaat uitgegaan wordt dat de <> bank ten alle tijden de superieure partner is in de onderhandelingen,  hebben deze onderhandelingen voor mij weinig zin.
De <> bank heeft al niet zijn beste kant laten zien door geld van mijn rekening te halen voor de hypotheek voordat er een nieuwe overeenkomst was. Ik eis dan ook dat de <> bank dit geld onmiddellijk terugstort.  
Denkt de <> bank dat zij de overeenkomst voor een nieuwe rente eenzijdig kan maken en uitvoeren dat zou ik graag van u de contractuele verplichting in de hypotheekakte of de algemene voorwaarden willen zien die dit mogelijk maken.

Verklaring van aanvaarding onder voorwaarde.

Ik  verklaar,  zo goed als dit mogelijk is, met al mijn kennis en beperkingen als mens van vlees en bloed, zo help me God, met God als mijn getuige, dat ik u dit meedeel om tot een vreedzame oplossing te komen in deze zaak.
Ik  beloof  geen ondeugdelijkheid in beloftes en overeenkomsten .

Met eergevoel, en respect voor de waarheid zou ik samen met u deze zaak  willen afhandelen.  

Als ik de vordering van de <> bank met de bovengenoemde referentie schuldig ben  aan de <> bank dan zou ik  graag met mijn betalingen willen doorgaan als een wettelijke verplichting tussen ons dat verlangt,  en zodra er duidelijkheid is hierover.

Ik zou  graag de volgende documenten die deze verplichting aan de <> bank bevestigen, van u willen ontvangen.
1 Een rekening (geen bankafschrift) waarin staat vermeld:  alle schulden en tegoeden m.b.t. deze hypotheek, ondertekend   door een van de bank,s  bestuurders of gemachtigden.

2 Bewijs dat de <> bank nog steeds de wettige eigenaar is van de vordering, en er geen securitisatie  heeft plaatsgevonden  (het omzetten van  leningen in effecten)
 Alleen  uw bezit van het originele financi
« Last Edit: April 03, 2012, 11:15:50 PM by sacredfour »
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Buster

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 4495
 • Kennis geeft kracht!
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #12 on: March 26, 2012, 03:43:39 PM »
Hij is weer goed!  ;D

Offline sacredfour

 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 450
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #13 on: March 26, 2012, 03:54:44 PM »
Al heel snel antwoord op deze brief gehad.
De brief zou doorverwezen worden naar een andere afdeling (juridische???), en ze hadden 4 ??? weken nodig om een antwoord te geven.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Offline Buster

 • Vip Members
 • Top Poster
 • ******
 • Posts: 4495
 • Kennis geeft kracht!
Re: Hypotheekrente van 4,3 naar 5,9%!
« Reply #14 on: March 26, 2012, 04:31:24 PM »
Zeg,.. waarom werk je eigenlijk niet bij het Juridisch loket ofzo,...