Het juk van de sterftetabel

Started by redactie, Sep 02, 2011, 03:10 PM

Previous topic - Next topic

redactie

Het juk van de sterftetabel

Volgens het pensioenakkoord gaat uw pensioen straks meebewegen met uw levensverwachting. Dat betekent dat uw pensioen omlaag gaat als u naar verwachting langer blijft leven. De hoogte van uw pensioen wordt straks bepaald door de sterftetabel. Maar wie bepaalt die nu eigenlijk? In Nederland zijn er eigenlijk drie instanties die iets roepen over de levensverwachting van de Nederlandse Bevolking. Dat zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Het Actuarieel Genootschap (AG) en het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM).

Het CBS en AG baseren hun levensverwachting met name op basis van statistisch materiaal. Het RIVM doet meer fundamenteel onderzoek op basis van de verschillende doodsoorzaken, zoals eetgewoontes, roken, alcoholgebruik, geslacht en dergelijke. Het AG en CBS bepalen de sterftetabellen die de pensioenfondsen moeten hanteren bij het inschatten van hun verplichtingen. Hoewel dat niet met zoveel woorden in de wet staat, schrijft De Nederlandsche Bank in de praktijk voor dat pensioenfondsen die tabellen moeten gebruiken.

Straks zal het pensioen dat u krijgt, worden verlaagd als de levensverwachting volgens het AG en CBS toeneemt. Dan lijkt het mij wel van belang dat die levensverwachting goed wordt berekend. En wie controleert of de berekeningen wel kloppen en of de juiste modellen zijn gebruikt?

Inschatting

De actuarissen van het Actuarieel Genootschap maken een inschatting van de verwachte levensduur tot het jaar 2060. Daarvoor worden de in Nederland waargenomen sterftegevallen gebruikt die zijn verzameld door het CBS over de periode vanaf pak

jan

Jan (een Ex-schuldige)

"Leven met schulden is zwaar, je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

Ik ben een christen en lid van de meest christelijke partij van Nederland (De SP !!!)

Moderator

Buster

Psies, tegen de tijd dat wij pensioen gerechtigd zijn is er geen geld meer voor pensioen,...
Lekker boeiend dan hoe oud je word,...

Freek en Jolanda

Straks is er geen pensioen meer. Deze gelden zitten in Griekenland en worden kwijtscholden door de eurolanden. Laten wij die Grieken uit de euro gooien!
Freek en Jolanda

Buster

Ja! Dat vraag ik me ook steeds af, er word wel gewaarschuwd dat het hek dan van de dam is en de catastrofe niet te overzien is. Maar wat gebeurt er dan als de Grieken niet meer meedoen?