Zet incassobureau buiten spel.

Started by sacredfour, Aug 22, 2011, 01:04 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Ik heb een aantal brieven gepost op incassobureaus als pseudovertegenwoordigers. Op een aantal punten heb ik verbeteringen aangebracht in verwijzing naar het burgerlijk Wetboek.  Als het een incassobureau is die werkt met cessie  dan zet het niet reageren op deze brief ze volledig buitenspel!

<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Betreft <>
Geachte <>
Dit is geen klacht of verzoek voor een rekeningsoverzicht.

Ik verzoek u om mij in deze zaak uitsluitend schriftelijk mededelingen te doen. Ik geef uw organisatie geen toestemming om mij per telefoon te benaderen, mocht u ondanks deze waarschuwing dit verzaken, dan kan ik niks anders dan dit zien als bedreiging en intimidatie, met de bedoeling mij psychisch nadeel toe te brengen, en in dat geval zal ik stappen moeten ondernemen om u strafrechtelijk te vervolgen. Art.285b, en een procedure starten voor schadevergoeding.                  (art 6:106 BW )

In het geval dat er een vordering is die ik wettelijk schuldig ben, dan zou ik deze graag willen voldoen zodra er duidelijkheid is hierover en zodra ik de volgende document(en) van u ontvangen heb:

Ik wens de volgende stuk(ken) van u te ontvangen:

1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en <> hierna te noemen eiseres, n.l. de  authentieke - of onderhandse acte waaruit onomstotelijk blijkt dat eiseres deze vordering heeft verpand (openbare- of stille cessie) art 3:94 lid 4 BW.                                                                                                                   
Art. 6:38 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.

2 Is hier geen sprake van cessie maar van bevoegdheid, dan doe ik hierbij een verzoek voor bewijs van deze, (kopie contract met handtekeningen van beide partijen) zodat ik zonder enige twijfel kan vaststellen dat u gemachtigd ben om voor eiseres te handelen, dit om in een geval van conflict een beroep op art. 3:61 lid 2 BW (gerechtvaardigd vertrouwen) te kunnen doen. (Hoge Raad het arrest ING/Bera Holding (LJN: BK7671))

Mocht ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan houdt dat in dat u akkoord gaat (stilzwijgend) met de bepalingen die het volgende inhouden:

Dat er geen vordering is
Of                                                                                                                                                                           
Dat u niet bevoegd bent om in deze zaak op te treden.


Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Ik verzoek u om van  bovengaande goed kennis te nemen.
<>
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

peter

Een goeie brief, hoe is trouwens met je rechtszaak?
Peter
Administrator Forumsacredfour

1 September is er uitspraak, dan zal het nog wel een paar dagen duren voordat ze me deze toesturen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster


sacredfour

De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

sacredfour schreef:
QuoteArt. 6:38 BW geeft recht op opschorting van betaling als er hier geen duidelijkheid is.
dit moet zijn Art 6:37 BW !!!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Zaak Zilveren Kruis verloren. Jammer dat het om een bedrag ging dat te klein is om in hoger beroep te gaan. Ik ben nu wel tot de conclusie gekomen dan redelijkheid  moeilijk te vinden is bij de rechter!
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.