Bezwaar tegen BTW op incassokosten

Started by Dick, Aug 09, 2011, 10:46 PM

Previous topic - Next topic

Dick

Bezwaar tegen BTW op incassokosten

Jan Schuldenaar
leenstraat 70
9999 ic Lenendaal
06-nummer
email@email.nl

Bedrijf XX
Incassolaan 1
9999 IC Lenendaal
071-nummer
incasso@email.nl

Betreft: Bezwaar tegen BTW op incassokosten

Lenendaal 1 januari 2010


Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving van u een brief waarin u mij sommeert binnen [TERMIJN] dagen de vordering betreffende [ONDERWERP VORDERING] te voldoen. Op deze rekening constateer ik dat tevens een bedrag van [BEDRAG] in rekening wordt gebracht voor BTW. Hiermee ga ik niet akkoord. Uw cli
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

Incasso_deskundige

In dit kader moet wel worden opgemerkt dat er wél BTW over de incassokosten gerekend mag worden, indien de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen.
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.