Ontbinden van een koop via colportage

Started by Dick, Aug 09, 2011, 05:42 PM

Previous topic - Next topic

Dick

Ontbinden van een koop via colportage

Jan Schuldenaar
leenstraat 70
9999 ic Lenendaal
06-nummer
email@email.nl

Bedrijf XX
Incassolaan 1
9999 IC Lenendaal
071-nummer
incasso@email.nl

Betreft: Ontbinden van een koop via colportage

Lenendaal 1 januari 2010

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij deel ik u mee dat ik op [datum aankoop] via een huis aan huis verkoop / verkoopfeestje / verkoopdemonstratie [opnemen van wat toepassing is] een overeenkomst heb gesloten met nummer [nummer] om [product] aan te schaffen. Ik wens de overeenkomst te ontbinden vanwege de bedenktijd van acht dagen die de Colportagewet mij biedt.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken de ontbinding te bevestigen. Ik meld u nu bij voorbaat al niet bereid te zijn de kosten te betalen
Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt zal ik een kopie ervan aan u sturen per gewone post.

Hoogachtend,


Jan Schuldenaar


http://www.schulden-vrij.info/index.php?action=downloads;sa=view;down=62
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info