Vernietiging overeenkomst wegens dwaling

Started by Dick, Aug 09, 2011, 05:05 PM

Previous topic - Next topic

Dick

Vernietiging overeenkomst wegens dwaling

Jan Schuldenaar
leenstraat 70
9999 ic Lenendaal
06-nummer
email@email.nl

Bedrijf XX
Incassolaan 1
9999 IC Lenendaal
071-nummer
incasso@email.nl

Betreft: Vernietiging overeenkomst wegens dwaling

Lenendaal 1 januari 2010

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum sluiten overeenkomst] sloten wij een overeenkomst voor [inhoud overeenkomst].
Op grond van de door u verstrekte informatie meende ik een overeenkomst te zijn aangegaan [voor/met: leg uit wat u mocht verwachten vanwege de verstrekte of juist niet verstrekte informatie en geef zonodig aan of u daarbij speciale wensen kenbaar had gemaakt.]

Als ik had geweten hoe de situatie werkelijk betrof, had ik geen overeenkomst gesloten. Ik beroep mij dan ook op dwaling en vernietig de gesloten overeenkomst.

Ik verzoek u vriendelijk mijn schrijven binnen twee weken te bevestigen.

Hoogachtend,


Jan Schuldenaar


http://www.schulden-vrij.info/index.php?action=downloads;sa=view;down=59
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

sacredfour

QuoteIk verzoek u vriendelijk mijn schrijven binnen twee weken te bevestigen.

Ga niet zitten wachten op hun antwoord!

vervang deze zin door:
Mocht ik binnen 14 dagen niks van u vernemen dan houdt dat in dat u het vertrouwen heeft gewekt akkoord te gaan. (stilzwijgende aanvaarding) In geval van conflict zal ik mij beroepen op Art3:35BW.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.