Rechtbank kritisch over weigeren schuldhulpverlening

Started by redactie, Jul 27, 2011, 10:50 AM

Previous topic - Next topic

redactie

Rechtbank kritisch over weigeren schuldhulpverlening
     


Een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag roept vragen op over de houdbaarheid van de gemeentelijke bevoegdheid tot het weigeren van schuldhulpverlening aan personen die daar al eerder een beroep op hebben gedaan. Deze bevoegdheid is ook opgenomen in het wetvoorstel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Ontzegging wettelijk traject

De gemeente heeft de bevoegdheid om schuldhulpverlening te weigeren. Wordt echter de verzoeker alleen maar uitgesloten van de schuldhulpverlening omdat hij daar al eerder gebruik van heeft gemaakt, dan wordt hem daarmee ook een beroep op het wettelijke schuldsaneringstraject ontnomen. Een verzoek tot toelating tot een schuldsaneringsregeling kan namelijk niet in behandeling worden genomen als niet geprobeerd is tot een minnelijk vergelijk met de schuldeisers te komen bronnen.

De rechtbank concludeert hieruit dat de wettelijke saneringsregeling er dus vanuit gaat dat de gemeente een hulpverleningsvraag, waarbij het de schuldenaar er om te doen is om bij een eventuele mislukking van het minnelijk traject een verzoek te doen tot toelating schuldsaneringsregeling, niet weigert op de enkele grond dat de schuldenaar eerder gebruik heeft gemaakt van de schuldhulpverlening bronnen.

Bevoegheid nu en straks

Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om schuldhulpverlening te weigeren volgt uit het feit dat "de gemeentelijke schuldhulpverlening op dit moment gebaseerd is op de algemene in de Gemeentewet opgenomen zorgplicht van gemeenten voor hun inwoners", aldus de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de ministers van Justitie en van Financi

Dick

Iedereen heeft recht op schuldhulp. Mensen komen niet zomaar in de problemen, dit tal van oorzaken. Er moeten worden gekeken naar de oorzaken, niet enkel naar de problemen.
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info