Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen

Started by Dick, Jul 27, 2011, 12:15 AM

Previous topic - Next topic

Dick

Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen
     


De Tweede Kamer heeft net voor het zomerreces het wetsvoorstel voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangenomen. Met dit wetsvoorstel streeft het kabinet naar een integrale aanpak van problematische schulden. De gemeenteraad krijgt de taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening.

     

http://www.ipsz.nl/nieuws/357/wetsvoorstel-gemeentelijke-schuldhulpverlening-aangenomen
     
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info