Aanpassing beslagvrije voet

Started by peter, Jul 19, 2011, 02:05 PM

Previous topic - Next topic

peter

Aanpassing beslagvrije voet

Jan Schuldenaar
leenstraat 70
9999 ic Lenendaal
06-nummer
email@email.nl

Aan:    Schuldeiser
   Incassolaan 1
   9929 IC Lenendaal
   071-nummer
   Schuldeiser@email.nl
                     Lenendaal, 18 maart 2011


Onderwerp: aanpassing beslagvrije voet
Kenmerk van uw vordering:


Geachte heer, mevrouw,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. U hebt beslag gelegd op mijn inkomsten en een beslagvrije voet vastgesteld.

Volgens mijn berekening is de door u vastgestelde beslagvrije voet te laag. Ik verzoek u de beslagvrije voet op basis van de volgende gegevens aan te passen:

- Gezinssamenstelling:
- Inkomen:
- Huur (na aftrek van eventuele huurtoeslag/vangnetregeling):
Peter
Administrator ForumIncasso_deskundige

#1
Een extra advies bij deze brief:
- voeg bewijsstukken bij van de betaalde huur per maand;
- voeg bewijsstukken bij van de betaalde ziektekostenpremie per maand;

Maar om zeker ook niet te vergeten:
- voeg bewijsstukken bij van de (te) ontvangen huurtoeslag per maand;
 (of als je hiervoor niet in aanmerking komt, bewijsstukken waaruit dat blijkt)
- voeg bewijsstukken bij van de (te) ontvangen zorgtoeslag per maand;
 (of als je hiervoor niet in aanmerking komt, bewijsstukken waaruit dat blijkt)

Zonder deze bewijsstukken zal naar mijn ervaring het deurwaarderskantoor niets met je brief kunnen, omdat deze dan gewoon niet volledig genoeg is om tot aanpassing van de beslagvrije voet over te gaan. Overigens is het deurwaarderskantoor verplicht een beslagvrije voet met terugwerkende kracht (!) aan te passen tot het moment van de (gewijzigde) omstandigheden!!!
Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.