Een flitskrediet (ook wel SMS krediet of minikrediet of Flitslening)

Started by peter, Jun 05, 2011, 02:05 PM

Previous topic - Next topic

peter

Een flitskrediet (ook wel SMS krediet of minikrediet of Flitslening) is een lening met een korte looptijd en lage leensom. De leensom bedraagt doorgaans enkele tientallen tot honderden euro's. De looptijd is in alle gevallen korter dan drie maanden, hierdoor vallen deze kredietverstrekkers niet onder de regelgeving van onder meer de Autoriteit Financi
Peter
Administrator Forumpeter


Met ingang van 25 mei 2011 zijn de bepalingen uit de Richtlijn Consumentenkrediet opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Met de komst van de richtlijn is de vergunningplicht verruimd en gelden er gewijzigde transparantie-eisen voor kredietaanbieders.

Verruimde vergunningplicht
Ook kredieten met een looptijd korter dan drie maanden (de zogenoemde flitskredieten) zullen aan de regels moeten voldoen. Voor (geoorloofde) roodstanden die binnen
Peter
Administrator Forum