Familie van een schuldenaar

Started by Buster, Jun 02, 2011, 10:32 AM

Previous topic - Next topic

peter

De wnsp komt voort het de faillisements wet. De rechter oordeelt of iemand terecht komt in de wnsp. In het minnelijke traject proberen schuldeisers en de schuldige tot een akkoord te komen  over de schulden met een termijn van max 36 maanden. Dit alles onder begeleiding van een schuldhulpverlener.

De wnsp is bedoeld om mensen te helpen als het minnelijke traject is mislukt. De wnsp is een vonnis, het minnelijke een akkoord.


Peter
Administrator ForumBuster

#16
.