incassobureaus als pseudovertegenwoordigers

Started by sacredfour, May 13, 2011, 04:05 PM

Previous topic - Next topic

sacredfour

Is het je wel eens opgevallen dat incassobureaus altijd beginnen met: geachte heer mevrouw en dit terwijl ze verwacht worden al onze gegevens te kennen.
Een andere truck is, dat ze onder aan de brief tekenen met de naam van het incassobedrijf
Incassobureaus hebben niet het alleenrecht om iemand te sommeren of in gebreke te stellen,dat kan jij ook!
Ben je het niet eens met de incasso procedure stuur ze dan de volgende brief:
                           

<naam incasso bedrijf>
<adres>

betreft dossier <>
Inzake: <>

Geachte pseudovertegenwoordiger

<bv> Mag ik er u op wijzen dat uw schrijven van < datum> niet ondertekend is!
Mocht het vervolg schrijven van u aan mij niet ondertekend zijn, dan wordt het als junkmail behandeld.

<bv>Ook zou ik u er hierbij op willen wijzen dat ik niet telefonisch lastig gevallen wil worden door uw medewerkers. Alle contact met mij moet schriftelijk verlopen.

<bv>Ook zou ik het op prijs stellen als u de aanhef van uw brief niet begint met geachte heer, mevrouw als u mijn naam kent, namelijk de heer(mevrouw) <> Ik neem aan dat, als u de cijfers van <eerste partij> kan kopi
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Dick

Je kan beter niet de aandacht hebben van een incassobureau. Maar als deze aandacht toch krijgt (terecht of ontrecht) dan moet jezelf zo duur mogelijk verkopen.
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

sacredfour

De referenties naar de wet die ik in de bovenstaande brief maak kloppen niet helemaal
Hier volgt het gedeelte dat verandert moet worden:

Het is o.a. daarom dat ik uw bevoegdheid in deze zaak betwist.
Voordat ik verder inhoudelijk met u in discussie kan gaan over deze vordering zou ik van u willen ontvangen:
1 Een kopie van een wettelijk bindend contract van u en <eerste partij> met de handtekeningen van de twee partijen waaruit onomstotelijk blijkt dat <eerste partij> deze vordering heeft verpand (cessie) art 3:94 lid 4 BW, of <incasso> volmacht heeft verstrekt.
2    Een bewijs van u aanstelling en bevoegdheid bij <>  zodat ik  'redelijkerwijs' (zie art. 3:61 lid 2 BW) kan aannemen dat u gemachtigd bent om voor het incassobureau te handelen.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster


sacredfour

Als antwoord op de bovenstaande brief(verbeterde versie ) kan je een antwoord verwachten zoals:  Ik behoef u deze niet te verstrekken, of ze negeren de vraag en beginnen weer over de vordering .  Wel zal je zien dat ze heel snel antwoord sturen. Misschien worden zie hier toch wel een beetje nerveus van!                     

Stuur ze dan de volgende brief:   

<Het incassobureau>
                         
Betreft dossier<>
Inzake: <>


Geachte <>,

Mag ik u hierbij op wijzen dat ik als debitor cessus op grond van art. 3:94 BW het recht heb een gewaarmerkt uittreksel van de akte en haar titel op te vragen.
En dat ik op grond van art. 6:38 BW recht heb op opschorting van betaling als er onvoldoende duidelijk is aan wie ik de betaling moet voldoen.
Is hier geen sprake van cessie maar beschikkingsbevoegdheid dan moet u dit maar bewijzen.

Om te kunnen aannemen dat u namens het incassobureau bevoegd bent rechtshandelingen te mogen doen, deed ik een verzoek voor dit bewijs ( art. 3:61 lid 2 BW) 

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning,

Hoogachtend,

Afzender<>
Datum<>
Krijg je niet de juiste documenten stuur ze dan de Ingebrekestelling
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Buster

Daarbij wel vermeld dat een incasso bureau echt iets anders is dan een gerechtsdeurwaarder.

Ik ben tot nu toe nog geen incasso tegen gekomen waar ik wel mee door 1 deur kon. Gerechtsdeurwaarders daar in tegen heb ik zelf altijd een goed "contact" mee gehad, die denken mee en zolang je over de brug komt met voorstellen en het initiatief neemt met contact opnemen werken ze vaak gewoon mee.

Freek en Jolanda

Iedereen mag een incassobureau opzetten en er zijn geen regels voor een incassobureau. Dus ook ome Jan die vanuit zijn tuinhuisje een incassobureau opzet.
Freek en Jolanda

sacredfour

Samen door de deur met de deur-waarder kan als je er op je knie
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

sacredfour

Ik heb verschillende zaken lopen waar ik gebruik heb gemaakt van de bovenstaande brieven.
Een ervan komt binnenkort voor de rechter. Ik zal dit forum op de hoogte houden hoe dit afloopt.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

Dick

Ik ben benieuwd, waarover gaan jou zaken? (Als ik dit vragen mag?)
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info

sacredfour

Een vordering van zilveren kruis. Er was een betalingsregeling getroffen ,maar zilveren kruis maakte geen gebruik van de automatische incasso machtiging die ik gegeven had voor deze betalingen. Ik kwam er pas achter, dat ze dit verzuimt hadden, toen er een brief van het incassobureau voor de deur lag. Ik heb ze toen aangeboden om de achterstallige termijnen alsnog ineenkeer met internet bankieren over te maken. Zilveren kruis wilde niet meer reageren ,en vertelde me,dat ik het maar met het incassobureau moest afhandelen. Het incassobureau heeft niet gereageerd op mijn verzoek voor bewijs van cessie of machtiging. De rechter mag het nu dus gaan uitzoeken. Ik denk wel dat ik de zaak inhoudelijk ga winnen, maar wat ik nu echt hoop is dat de rechter de zaak afwijst omdat aan mijn verzoek voor een kopie van de acte van cessie , waar ik wettelijk recht op heb,niet is voldaan.
Een creditcard schuld. Wegens omstandigheden heb ik moeten stoppen met mijn bedrijf en ik ben nu afhankelijk van een uitkering.  Ze willen dat ik minimaal 160 euro per maand aflos (dit is alleen de rente) Ik kan maximaal maar 20 euro aflossen. Ik heb mijn situatie uitgelegd, dat ik heb moeten stoppen als zelfstandige in de bouw wegens een gecompliceerde enkelbreuk. Gelukkig is die nu genezen. Een medewerker van het bedrijf vertelde mij dat ik maar werk moest gaan zoeken! Iedereen die in de bouw werkt of heeft gewerkt weet hoe moeilijk het daar nu is. Ik heb het bedrijf nu gevraagd voor een kopie van de Overeenkomst en een kopie van de Alg. voorwaarden geldig ten tijde dat deze overeenkomst was aangegaan. Dit schijnt al te veel moeite te zijn. Ik verwacht binnenkort hier dus ook het incasso-deurwaarder traject.
Een bank schuld die ondertussen al bij de deurwaarder is terechtgekomen. Ook hier heb ik gevraagd voor een kopie van de Overeenkomst, en ook hier heb ik alleen een stapel A4tjes gehad van kopie afschriften en brieven.
Er is misschien een manier om van je schulden af te komen, en dat zonder terug te betalen! Er is al een groep mensen in Amerika, Engeland en Canada die dit met succes doen,zie http://www.getoutofdebtfree.org/Banks-Credit-Cards ik ben aan het proberen om dit ook in Nederland mogelijk te maken.
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

peter

Dit is heel wat. Als ondernemer ben je niet verzekerd tegen het verlies aan inkomen. Heb je contact gehad met de schuldhulpverlening? Misschien een onnodige vraag gezien de moeite die je al hier hebt gestoken. De getoutofdebtfree.org organisatie, ik weet niet wat ik er van denken moet.

Ga je straks weer aan het werk als ZZP'er?
Peter
Administrator Forumsacredfour

@peter
Ik weet wat je denkt, je hebt schulden gemaakt, die moet je dan ook maar terugbetalen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het klopt alleen niet dat mensen met schulden, niet altijd door hun eigen schuld, en soms onvermijdelijk, uiteindelijk bijna het dubbele moeten betalen aan rente en andere kosten. Het systeem deugd niet. Ons hele geld systeem deugd niet, en dat is denk ik het idee achter deze Get out of debt free mouvement Wat vond je van het filmpje Money as debt? Er zijn investment banken in de US die gebruik maken van een computersysteem, dat werkt met ingewikkelde algoritmen die aan en verkopen automatisch doen. Deze transacties geschieden per milliseconden. Er wordt gespeculeerd op grondstoffen en voedsel. Een groot deel van de Londense economie draait op financi
De menselijke geest die tijd en ruimte in het leven geroepen heeft om een model te creëren van het bestaan, is zijn werkelijke aard vergeten. Hij is het model geworden.

platzakje

Ik vind het ook zo raar dat de situatie altijd erger wordt gemaakt. Ik had het er gister met mijn vriend over, hij zegt van 'als je schulden maakt dan komen ze gewoon hun geld halen, das toch logisch'.
Ik vind eigenlijk dat ze misschien verder moeten kijken, want je raakt alleen maar verder in de put en het zal nooit beter worden als ze je blijven plukken... Misschien kan er dan beter een regeling getroffen worden waardoor je er eerst financieel bovenop komt, en dan kan betalen. Maar helaas moeten ze altijd snel hun geld hebben en kunnen ze nooit lang genoeg wachten....

Buster

Ik denk dat het op zich redelijk is dat een als er een factuur is je die binnen 2 weken betaald.
Maar ook dat als het bedrag zo hoog is dat je een regeling kan treffen.

Waar het wat mij betreft over de schreef gaat zijn de incasso's en hun achterlijke gedrag en tarieven. Er is geen hond die er op let of er op toeziet en dan ben je als gedupeerde al heel snel, met een stempel op je voorhoofd een wandelende schietschijf geworden. DAT zouden ze anders moeten doen.