Utrecht verwerpt bestuursakkoord

Started by Freek en Jolanda, Apr 21, 2011, 09:15 PM

Previous topic - Next topic

Freek en Jolanda

UTRECHT -  De gemeente Utrecht gaat niet instemmen met het concept-bestuursakkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag bereikte met het kabinet. Dat liet wethouder Rinda den Besten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag weten.

Vooral de afspraken over bezuinigingen op de bijstand en de financiering van de sociale werkvoorziening zijn struikelpunten voor Utrecht.
Freek en Jolanda

Freek en Jolanda

AMSTERDAM -  De gemeente Amsterdam is tegen het bestuursakkoord. Dat zei wethouder Andr
Freek en Jolanda

Freek en Jolanda

DEN HAAG -  GroenLinks roept partijgenoten in gemeenten en provincies op zich te verzetten tegen het concept-bestuursakkoord over bezuinigingen en hervormingen van het kabinet. Tweede Kamerlid Jesse Klaver van de oppositiepartij vreest voor circa 2 miljard euro aan bezuinigingen die in het onderhandelaarsakkoord zijn afgesproken door het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) leggen het conceptakkoord binnenkort aan de achterban voor. Volgens Klaver moeten de GroenLinks-vertegenwoordigers in gemeenten en provincies zich vooral verzetten wegens bezuinigingen op middelen om werklozen aan het werk te helpen.

Het GroenLinks-Kamerlid wil hierover ook in een spoeddebat verantwoordelijk staatssecretaris Paul de Krom aan de tand voelen.

bron telegraaf.nl
Freek en Jolanda

Freek en Jolanda

 DEN HAAG -  De PvdA en SP hekelen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen in het conceptbestuursakkoord tussen kabinet en lagere overheden. SP-leider Emile Roemer noemt het schandalig. Volgens Tweede Kamerlid Mari
Freek en Jolanda

Freek en Jolanda

DEN HAAG -  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het onderhandelaarsakkoord dat met het kabinet is gesloten
Freek en Jolanda

Freek en Jolanda

DEN HAAG -  Het kabinet en lagere overheden hebben donderdagmiddag in het ministerie van Algemene Zaken afspraken ondertekend over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur. Het gaat om een onderhandelaarsakkoord. De komende tijd leggen het Interproviciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het akkoord voor aan hun achterban.


Volgens minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) wordt met het akkoord een
Freek en Jolanda

Freek en Jolanda

HAARLEM -  De provincies Noord-Holland en Flevoland weigeren een nieuw bestuursakkoord te ondertekenen met het Rijk. Volgens de twee provincies staan er te veel financi
Freek en Jolanda

Freek en Jolanda

DEN HAAG -  De SP wil opheldering van premier Mark Rutte over het bestuursakkoord dat het kabinet wil sluiten met provincies, gemeenten en waterschappen. Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid, wil weten waarom ruim 2 miljard euro die voor de zorg was gereserveerd, straks niet meer verplicht door gemeenten aan de zorg hoeft te worden uitgegeven.

Gemeenten ijveren juist altijd voor zo veel mogelijk vrijheid, zodat ze naar eigen inzicht geld gericht kunnen inzetten. Door het bestuursakkoord krijgen de lokale overheden ook te maken met regelingen voor groepen die overlappen, zoals de jeugdzorg en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn. Gemeenten willen in de hulp aan mensen niet worden beperkt door potten geld die enkel voor een bepaalde regeling bedoeld zijn.

Volgens Leijten staat dit haaks op de eerder door de Kamer aangenomen voorstellen van oud-SP-leider Agnes Kant. Leijten:
Freek en Jolanda