Author Topic: Curator  (Read 4865 times)

Offline Dick

  • Dick Moderator
  • Administrator
  • Top Poster
  • *****
  • Posts: 1132
  • Doe maar gewoon
    • Schulden-vrij
Curator
« on: February 12, 2011, 12:04:42 PM »
Een curator is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Er zijn twee verschillende situaties waarin een curator optreedt:

bij curatele

Een curator is een persoon die wordt aangesteld als beheerder van het geld van iemand die onder curatele is gesteld. De curator wordt ook betrokken bij andere belangrijke beslissingen. De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus (degene die onder curatele gesteld is), treedt voor hem op en behartigt de financi
Mvgr

Dick

Moderator Schulden-vrij.info