Alles over de vervanging van de AWBZ.

0

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) was een Nederlandse wet die van 1968 tot 2015 bestond. De wet regelde de financiering van langdurige zorg en ondersteuning voor mensen met een chronische ziekte, handicap of psychische aandoening. In dit artikel bespreken we wat de AWBZ inhield en hoe deze is vervangen.

Wat hield de AWBZ in?

De AWBZ was bedoeld om langdurige zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die dit nodig hadden vanwege een chronische ziekte, handicap of psychische aandoening. De zorg die onder de AWBZ viel, was bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf in een zorginstelling.

De kosten van de AWBZ werden betaald uit premies die werden geheven door de overheid en door werkgevers en werknemers. De uitvoering van de AWBZ was in handen van zorgverzekeraars en zorginstellingen.

Hoe is de AWBZ vervangen?

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 is de AWBZ vervangen. De Wlz richt zich op mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, zoals mensen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking.

De Wlz wordt gefinancierd door de overheid en de uitvoering ligt in handen van zorgkantoren. De zorg die onder de Wlz valt, is bijvoorbeeld verblijf in een zorginstelling, verpleging en persoonlijke verzorging.

Naast de Wlz bestaan er nog andere wetten die de langdurige zorg en ondersteuning regelen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Conclusie

De AWBZ was een Nederlandse wet die van 1968 tot 2015 bestond en de financiering van langdurige zorg en ondersteuning regelde voor mensen met een chronische ziekte, handicap of psychische aandoening. Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 is de AWBZ vervangen. De Wlz richt zich op mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebben, terwijl de langdurige zorg en ondersteuning voor mensen met lichte tot matige beperkingen wordt geregeld door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in