Schuldenforum

Financiële problemen en schulden kunnen een enorme impact hebben op uw leven en mentale welzijn. Schuldenforum is een online platform dat informatie geeft over schulden. Het is een lotgenoten forum om elkaar te ondersteunen bij het aanpakken van uw schulden en het bereiken van financiële stabiliteit.

Link naar Schuldenform 

Geschiedenis Schulden Forum

Het forum in 2009 opgericht door een aantal mensen, met schulden, die elkaar kenden vanuit de kerk. Het was onze bedoeling om lotgenoten anoniem bij elkaar te brengen, zodat je elkaar kunt helpen. Door bijvoorbeeld het luisteren naar elkaar, het gegeven van advies en tips hoe je, je schulden kunt oplossen. Soms kun je er niet over praten met familie of met vrienden, er schaamte. Als je er overpraat, ontstaat de eerste stap om deze schulden op te lossen. Als je problematische schulden hebt, moet je deze gaan aanpakken, door hulp te zoeken. Als je betalingsproblemen ondervind moet je deze echt gaan aanpakken, want het haalt je altijd in! Als je niets doet, worden de schulden alleen maar erger.

Onderwerpen Forum

 1. Help ik heb schulden! Verhalen over schulden
 2. Aanpak van schulden in Nederland
 3. Schuldhulpverlening
 4. Betalingsproblemen
 5. Besparen, Verzekeringen en Budgetteren
 6. Vragen over het Minnelijk traject in het schuldsanering traject
 7. Vragen over de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Wat zijn schulden?

Schulden ontstaan wanneer u geld leent van een andere partij, zoals een bank of een kredietverstrekker, en belooft dit op een later tijdstip terug te betalen, meestal met rente. Schulden kunnen op verschillende manieren ontstaan, zoals door een persoonlijke lening, een hypotheek, creditcards, studieschulden of zakelijke leningen. Schulden zijn een normaal onderdeel van het financiële leven en kunnen nuttig zijn bij het financieren van belangrijke levensgebeurtenissen of het opstarten van een bedrijf. Echter, te veel schulden of het onvermogen om schulden op tijd terug te betalen kan leiden tot financiële problemen.

Oorzaken van schulden

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van schulden. Enkele veelvoorkomende oorzaken zijn:

 1. Onvoorziene uitgaven: Medische kosten, autoreparaties of andere onverwachte uitgaven kunnen leiden tot schulden, vooral als er geen noodfonds is om deze kosten op te vangen.
 2. Hogere kosten om te leven: Stijgende kosten van levensonderhoud leggen een groeiende financiële last op individuen en gezinnen, waardoor ze worstelen om essentiële behoeften te bekostigen en de levenskwaliteit te behouden.
 3. Verlies van inkomen: Werkloosheid, ziekte of een daling van het bedrijfsinkomen voor ZZP’ers kan leiden tot een verminderd inkomen waardoor het moeilijker wordt om schulden af te lossen.
 4. Overmatige uitgaven: Overmatige uitgaven kunnen leiden tot schulden, vooral als u meer uitgeeft dan u verdient of als u te veel geld uitgeeft aan onnodige luxeartikelen.
 5. Hoge rentetarieven: Hoge rentetarieven op creditcards en persoonlijke leningen kunnen ervoor zorgen dat schulden zich snel opstapelen en moeilijker af te lossen zijn.
 6. Flitskredieten: Dit zijn vaak illegale woekeraars, die mensen die al in de problemen, zitten financieel uitkleden en afpersen met woekerrente.

Tips voor het verminderen van schulden

Er zijn verschillende manieren om schulden te verminderen en te voorkomen dat ze zich opstapelen. Hieronder volgen enkele tips:

 1. Maak een budget: Het maken van een budget kan u helpen om uw uitgaven in de hand te houden en te voorkomen dat u meer uitgeeft dan u verdient. Houd alle inkomsten en uitgaven bij en zoek naar manieren om uw uitgaven te verminderen.
 2. Prioriteer uw schulden: Prioriteer uw schulden en betaal eerst de schulden met de hoogste rentetarieven af om te voorkomen dat ze zich opstapelen.
 3. Zoek naar manieren om extra geld te verdienen: Als u moeite heeft om schulden af te betalen, overweeg dan om extra geld te verdienen door bijvoorbeeld een bijbaantje te nemen of freelance werk te doen.
 4. Praat met een financieel adviseur: Als u moeite heeft om uw schulden onder controle te krijgen, praat dan met een financieel adviseur om professioneel advies te krijgen over hoe u uw financiën kunt beheren.

Schaamte over schulden

Schaamte over schulden is een veelvoorkomend gevoel bij mensen die te maken hebben met financiële problemen. Deze schaamte kan een negatieve invloed hebben op iemands mentale en emotionele welzijn, en kan er zelfs toe leiden dat mensen niet om hulp vragen. In dit artikel bespreken we waarom schaamte over schulden ontstaat en geven we tips om deze schaamte te overwinnen en uw financiële problemen aan te pakken.

Waarom schaamte over schulden ontstaat

Schaamte over schulden kan om verschillende redenen ontstaan:

 1. Sociale druk: In veel culturen wordt schuld gezien als een teken van falen of onverantwoordelijkheid. Dit kan leiden tot negatieve oordelen van anderen en zelfs discriminatie.
 2. Persoonlijke overtuigingen: Sommige mensen geloven dat ze hun schulden alleen moeten aflossen en dat het vragen om hulp een teken van zwakte is.
 3. Gebrek aan kennis: Veel mensen weten niet hoe ze hun schulden effectief kunnen aanpakken en voelen zich overweldigd door hun financiële situatie.

De impact van schaamte over schulden

Emotionele gevolgen

Schaamte over schulden kan leiden tot een breed scala aan negatieve emoties, zoals angst, depressie, en een laag zelfbeeld. Deze emoties kunnen het dagelijks functioneren belemmeren en de kwaliteit van leven verminderen.

Sociale gevolgen

De schaamte die gepaard gaat met schulden kan ook leiden tot sociaal isolement. Mensen kunnen zich terugtrekken uit sociale situaties uit angst voor oordeel of het onvermogen om deel te nemen aan activiteiten die geld kosten. Dit isolement kan de emotionele gevolgen van schulden verergeren.

Gevolgen voor hulp zoeken

Schaamte kan mensen ervan weerhouden om hulp te zoeken voor hun schulden. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze gefaald hebben of bang zijn om hun financiële situatie te delen met anderen. Dit kan leiden tot een verslechtering van hun schuldenprobleem, aangezien ze mogelijk geen toegang hebben tot de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben om hun situatie te verbeteren.

Hoe schaamte over schulden te overwinnen

Erken en accepteer uw gevoelens

De eerste stap om schaamte over schulden te overwinnen, is het erkennen en accepteren van uw gevoelens. Begrijp dat het normaal is om u schuldig of beschaamd te voelen, maar dat deze gevoelens niet uw waarde als persoon bepalen.

Praat erover

Deel uw financiële zorgen met iemand die u vertrouwt, zoals een vriend, familielid, of een professional. Het uiten van uw gevoelens en het ontvangen van steun en begrip kan helpen om de schaamte die u ervaart te verminderen. Neem contact op met een schuldhulpverleningsorganisatie of financieel adviseur om hulp en ondersteuning te krijgen bij het aanpakken van uw schulden.

Deurwaarders en Incassobureaus

Deurwaarders en incassobureaus zijn beide betrokken bij het innen van schulden, maar hun functies en bevoegdheden verschillen aanzienlijk. Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar die door de overheid is aangesteld en bevoegd is om wettelijke handelingen uit te voeren, zoals het betekenen van dagvaardingen, het uitvoeren van executies en het innen van schulden. Deurwaarders handelen binnen de grenzen van de wet en zijn gebonden aan strikte ethische en professionele normen. Ze hebben vergaande bevoegdheden, zoals het leggen van beslag op inkomsten of eigendommen van de debiteur, en het afdwingen van gerechtelijke beslissingen.

Aan de andere kant zijn incassobureaus particuliere bedrijven die door schuldeisers worden ingeschakeld om hen te helpen bij het innen van schulden van debiteuren. Incassobureaus hebben niet dezelfde wettelijke bevoegdheden als deurwaarders en kunnen geen juridische acties ondernemen, zoals het leggen van beslag of het uitvoeren van executies. In plaats daarvan proberen incassobureaus schulden te innen door contact op te nemen met de debiteur, hen te informeren over de schuld en te onderhandelen over betalingsregelingen. Hoewel incassobureaus streng zijn gereguleerd, hebben ze minder formele bevoegdheden dan deurwaarders en moeten ze zich houden aan de wetten en regels die van toepassing zijn op consumentenbescherming en incassopraktijken.

De cruciale rol van de gemeente in de schuldhulpverlening

Schulden kunnen een enorme impact hebben op het dagelijks leven van mensen en kunnen leiden tot mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Gelukkig biedt de Nederlandse overheid verschillende hulpbronnen en diensten aan om mensen te helpen hun financiële problemen op te lossen, waaronder schuldhulpverlening. Hieronder bespreken we de rol van de gemeente in de schuldhulpverlening en hoe zij mensen kunnen ondersteunen bij het beheersen van hun financiën en het verminderen van schulden.

Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is een dienstverlening die is ontworpen om mensen te helpen hun schulden op een beheersbare manier af te lossen. Deze diensten kunnen bestaan uit budgetadvies, budgetbeheer, schuldsanering en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. De diensten worden aangeboden door gemeentelijke instanties, zoals de Kredietbank of de afdeling Sociale Zaken.

De rol van de gemeente in schuldhulpverlening

De gemeente speelt een cruciale rol in het aanbieden van schuldhulpverlening. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van financiële hulp en advies aan mensen die financiële problemen hebben en schulden hebben opgebouwd. De gemeente kan mensen in verschillende situaties ondersteunen, zoals mensen die in de schuldsanering zitten, mensen die een laag inkomen hebben of mensen die problematische schulden hebben. Dit is vast gelegd in de  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

De gemeente heeft verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van schuldhulpverlening, zoals:

 1. Het aanbieden van financiële begeleiding: De gemeente biedt financiële begeleiding aan mensen met financiële problemen en schulden. Dit kan variëren van budgetadvies tot het helpen bij het opzetten van een betalingsregeling met schuldeisers.
 2. Het aanbieden van schuldsanering: De gemeente kan schuldsanering aanbieden aan mensen met problematische schulden. Dit is een proces waarbij de gemeente helpt om de schulden af te betalen en een betalingsregeling te treffen met schuldeisers.
 3. Het bieden van ondersteuning bij juridische procedures: De gemeente kan mensen ondersteunen bij juridische procedures, zoals het aanvragen van een faillissement of het treffen van een minnelijke schikking met schuldeisers.

Voordelen van schuldhulpverlening door de gemeente

Schuldhulpverlening door de gemeente heeft verschillende voordelen, zoals:

 1. Professionele ondersteuning: De gemeente biedt professionele hulp en advies bij financiële problemen en schulden.

Maatwerk: De gemeente biedt maatwerk aan bij schuldhulpverlening. Dit betekent dat de hulp en ondersteuning wordt afgestemd op de individuele behoeften van de persoon.

 1. Kostenbesparend: Door het aanbieden van schuldhulpverlening kan de gemeente helpen voorkomen dat mensen in nog grotere financiële problemen raken en zo de kosten voor de samenleving verminderen.
 2. Sociale inclusie: Door mensen te ondersteunen bij het oplossen van hun financiële problemen, kan de gemeente helpen om sociale uitsluiting te voorkomen en mensen te helpen bij het actief deelnemen aan de samenleving.

Hoe kan de gemeente worden benaderd voor schuldhulpverlening?

Mensen die hulp nodig hebben bij hun financiële problemen en schulden kunnen contact opnemen met de gemeente waarin zij wonen. Gemeenten hebben een afdeling die verantwoordelijk is voor schuldhulpverlening en deze kan worden benaderd via telefoon, e-mail of persoonlijk bezoek.

Bij het aanvragen van schuldhulpverlening zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden, waarbij de financiële situatie van de persoon wordt besproken. Vervolgens zal er een plan worden opgesteld om de schulden op een beheersbare manier af te betalen.

Wat is de minnelijke regeling?

Een minnelijke regeling is een overeenkomst die wordt gesloten tussen een schuldenaar en zijn schuldeisers met als doel om de schulden op een vrijwillige en informele manier af te lossen. In de regeling worden afspraken gemaakt over de aflossing van de schulden en de voorwaarden waaronder dit gebeurt. Een minnelijke regeling wordt vaak aangeboden door een schuldhulpverlener of een budgetcoach.

Het voordeel van een minnelijke regeling is dat het een snelle en goedkope manier is om schulden af te lossen. Het kan ook helpen om verdere financiële problemen te voorkomen, zoals beslaglegging en een faillissement. Bovendien is het niet nodig om naar de rechter te stappen, wat tijd en kosten kan besparen.

Er zijn echter ook nadelen aan een minnelijke regeling. Zo moeten alle schuldeisers akkoord gaan met de regeling en kan het dus moeilijk zijn om tot overeenstemming te komen als er veel verschillende schuldeisers zijn. Bovendien zijn er geen wettelijke regels waaraan de regeling moet voldoen, waardoor het belangrijk is om goed op te letten bij het opstellen van de overeenkomst.

Als een minnelijke regeling niet slaagt of niet mogelijk is, kan er gekozen worden voor een wettelijke regeling zoals de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Wat is de WSNP en hoe kan het helpen bij het oplossen van schulden

Schulden kunnen een enorme last zijn voor mensen en het kan moeilijk zijn om ze af te betalen zonder hulp en ondersteuning. Gelukkig is er in Nederland een systeem dat mensen kan helpen bij het oplossen van hun schulden, namelijk de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). In dit blogartikel leggen we uit wat de WSNP is en hoe het kan helpen bij het oplossen van schulden.

Wat is de WSNP?

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een regeling die bedoeld is om mensen met problematische schulden te helpen. Het is een wettelijk traject dat ervoor zorgt dat schulden op een beheersbare manier worden afgelost. De WSNP wordt uitgevoerd door een rechter-commissaris en een bewindvoerder die worden aangesteld door de rechtbank.

Voor wie is de WSNP bedoeld?

De WSNP is bedoeld voor natuurlijke personen, wat betekent dat het niet van toepassing is op bedrijven of organisaties. De regeling is bedoeld voor mensen met problematische schulden, wat inhoudt dat de schuldenlast te groot is om af te lossen met het beschikbare inkomen.

Om in aanmerking te komen voor de WSNP moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals het hebben van een minnelijke regeling, het hebben van een stabiele inkomenssituatie en het aantonen van goede wil om de schulden af te lossen.

Hoe werkt de WSNP?

De WSNP is een traject dat bestaat uit verschillende stappen. Het begint met een verzoek tot toelating tot de WSNP bij de rechtbank. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt er een bewindvoerder aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheren van de financiën van de persoon die in de WSNP zit.

Gedurende de looptijd van de WSNP (meestal 3 jaar) moet de persoon zich aan een aantal regels houden, zoals het aflossen van de schulden en het verantwoorden van alle inkomsten en uitgaven. Na afloop van de WSNP wordt er een eindverslag opgesteld en wordt de persoon schuldenvrij verklaard.

Voordelen van de WSNP

De WSNP heeft verschillende voordelen, zoals:

 1. Schulden worden op een beheersbare manier afgelost: De WSNP zorgt ervoor dat schulden op een beheersbare manier worden afgelost, zodat de persoon niet verder in de schulden komt.
 2. Bescherming tegen schuldeisers: Tijdens de looptijd van de WSNP zijn schuldeisers verplicht om zich aan de regels te houden en mogen ze geen beslag leggen op het inkomen of vermogen van de persoon in de WSNP.
 3. Mogelijkheid om schuldenvrij te worden: Na afloop van de WSNP wordt de persoon schuldenvrij verklaard, wat betekent dat alle schulden die onder de WSNP vallen worden kwijtgescholden.
 4. Besparing van kosten: De WSNP kan helpen om kosten te besparen doordat het voorkomt dat mensen nog verder in de schulden raken en hierdoor bijvoorbeeld beroep moeten doen op de maatschappelijke hulpverlening.

Wanneer is de WSNP niet geschikt?

Hoewel de WSNP veel voordelen biedt, is het niet voor iedereen de juiste oplossing. Er zijn situaties waarin de WSNP niet geschikt is, bijvoorbeeld als er sprake is van:

 1. Schulden die niet onder de WSNP vallen, zoals boetes en alimentatie.
 2. Schulden die zijn ontstaan door fraude of opzettelijk gedrag.
 3. Een instabiele inkomenssituatie, waardoor er geen zekerheid is over de aflossing van de schulden.
 4. Een te hoge schuldenlast waardoor het niet realistisch is om de schulden binnen de looptijd van de WSNP af te lossen.

Wetten m.b.t. Schulden

Er zijn verschillende wetten die betrekking hebben op schuldhulpverlening in Nederland. De belangrijkste wetten zijn:

 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs): Deze wet verplicht gemeenten om schuldhulpverlening aan te bieden aan inwoners die problematische schulden hebben.
 2. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP): Deze wet biedt een wettelijk traject om schulden op een beheersbare manier af te lossen en schuldenvrij te worden.
 3. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Deze wet biedt financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen die hoge medische kosten hebben.
 4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW): Deze wet biedt financiële ondersteuning voor oudere werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering.
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ): Deze wet biedt financiële ondersteuning voor gewezen zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar en geen recht meer hebben op een WW-uitkering.

Deze wetten hebben allemaal tot doel om mensen te helpen bij het oplossen van hun schulden en het voorkomen van verdere financiële problemen. Het is belangrijk om professionele hulp en ondersteuning te zoeken bij het aanvragen van deze wetten en om te onderzoeken welke wet het beste past bij uw specifieke situatie.