Postblokkade

Started by admin, Feb 25, 2020, 09:51 PM

Previous topic - Next topic

abnormaal

Een postblokkade houdt in dat post voor een bepaalde persoon of bedrijf wordt onderschept door de posterijen. In geval van faillissement of wettelijke schuldsanering wordt er een postblokkade ingesteld.

De post voor de failliet of saniet (mensen in de WNSP) wordt dan onderschept, en bezorgd bij de curator of bewindvoerder. De geadresseerde haalt eens in de zoveel tijd de post op bij het kantoor van de curator of bewindvoerder. Het doel van de postblokkade is controle. De curator of bewindvoerder kan hiermee controleren dat de failliet of saniet geen informatie achterhoudt, plus dat er geen nieuwe schulden ontstaan of overeenkomsten worden gesloten waar toestemming van curator of bewindvoerder voor nodig is. Alle post wordt onderschept.

Ook poststukken als reclamefolders en vakantiekaartjes, zaken die duidelijk niets met de financiƫle situatie van doen hebben. Dat betekent dat ook post voor andere geadresseerden op hetzelfde adres bij de curator of bewindvoerder terechtkomen. De curator/bewindvoerder kan wel besluiten bepaalde post wel of niet te openen.

In Nederland is TNT Post verantwoordelijk voor het uitvoeren van de postblokkade.